Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemi'ne Katılımı

Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemi'ne Katılımı

Sayı: 2022/537
Tarih: 03.10.2022
Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemi'ne Katılımı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna'nın Ortak Transit Sözleşmesi'ne Akit Taraf olarak katılım sağladığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda,
  • 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla bahse konu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması,
  • Varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyanda yer alması,
  • Varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının duyuru ekinde bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi
  • gerekmektedir.
Ayrıca uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde herhangi bir aksamaya sebep olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan duyuru ekinde yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerektiği, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ve eklerini ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Alperen GÜLER
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr