Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Sayı: 2022/300
Tarih: 25.05.2022
Sayın Üyemiz,

25 Mayıs 2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler arasında özellikle izinli gönderici, taşıma işleri organizatörlerinin yetkisi, antrepo açma ve işletme izinlerine yönelik öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:  • 141. maddesinden sonra gelmek üzere "İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında Basitleştirilmiş Beyan" başlıklı 141/A maddesi eklenmiştir.

    "Madde 141/A (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir. (2) Birinci fıkra kapsamında tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru; belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemleri beyanın verildiği yer gümrük idaresi adına gerçekleştirir."
  • "Antrepoya Konulabilecek Eşya" başlıklı 330. maddesine ikinci fıkra eklenmiştir.

    "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur."
  • "İzin" başlıklı 519. maddenin birinci fıkrasında düzenleme yapılmıştır.

    "(1) Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilir. Yapılan kontrol, inceleme ve denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepolarla ilgili olarak 525 inci madde hükümleri uygulanır."
Söz konusu Yönetmeliği ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Alperen GÜLER
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr