Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Taşımacılık Kapsamındaki Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılması İstisnasının Devam Etmesi

Taşımacılık Kapsamındaki Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılması İstisnasının Devam Etmesi

Sayı: 2022/248
Tarih: 21.04.2022
Sayın Üyemiz,

19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan değişiklik ile tebliğin "Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler" başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna gelen cümle ile fıkra aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."

Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunu getiren yeni düzenlemeye ilişkin 21 Nisan 2022 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir basın açıklaması yapılmıştır.

Basın açıklamasında tebliğde geçen "menkul" ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsadığı, Tebliğin 8’inci maddesinin diğer fıkralarında yer alan menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve mevcut istisnaların geçerli olduğu paylaşılmıştır. Ayrıca menkul kıymet tanımlamasının karşılığı olan ticari mal, lojistik hizmetleri karşılamamaktadır.

Bu durumda taşımacılık sektörüyle ilgili istisnayı içeren 8. maddenin 7. fıkrasının b) ve ç) bentlerinde yer alan düzenlemeler geçerliliğini korumakta olup uluslararası taşımacılığa yönelik istisna bu taşıma türlerinin yabancılık unsuru sebebiyle halen devam etmektedir.

Üyelerimiz aşağıdaki tebliğ maddeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilirler.

"(7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.
b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri."

Diğer taraftan üyelerimizin bu hizmetler dışında demirbaş vb. menkul mal alım ve satımlarının söz konusu olması durumunda bu tip işlemlere ilişkin olarak 19 Nisan 2022 tarihinden sonraki faturaların döviz cinsinden düzenlenmiş olsa dahi ödemelerin veya kabullerin Türk Lirası cinsinden yapılması gerekmektedir.

Söz konusu değişiklik tebliğini, değişiklikleri içeren güncel tebliği ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğe ilişkin basın açıklamasını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklaması için Tıklayınız

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Alperen GÜLER
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr