Depo ve Antrepo

Antrepo Stok Kayıtlarının Kalem Bazında TutulmasıAntrepo Stok Kayıtlarının Kalem Bazında TutulmasıSayı: 2017/655
Tarih: 04.12.2017
Sayın Üyemiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Ek-80 Stok Takip Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ağustos 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26'ncı maddesi ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Ek-80'de yeniden düzenlenmiş olup Ek-80'de belirtildiği üzere 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla antrepo işleticileri tarafından antrepo stok kayıtlarının "Ek-83 Antrepo İşleticilerince Tutulacak Antrepo Stok Defteri Tablosu"ndaki bilgileri içerecek şekilde  antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerinin defter ortamında veya elektronik ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden talimat alınması durumunda tutulmasının yeterli olacağı bildirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısını ve eklerini bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Cavit UĞUR

Genel Müdür
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72