Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023)

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023)

Sayı: 2021/423
Tarih: 23.06.2021
Sayın Üyemiz,

22 Haziran 2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) Genelgesi" yayınlanmıştır.

Genelgede On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomi Programı (2021-2023), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı gibi makro politika dokümanları ile uyumu gözetilmek ve ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine analiz edilmek suretiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)"nin hazırlandığı belirtilmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde yayınlanan UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemlerin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izleneceği, belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanacağı bildirilmiştir.

Söz konusu genelgeyi ve "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)"ni ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr