Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Havayolu / Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Taşınmasında Yaşanan Aksaklıklar

Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Taşınmasında Yaşanan Aksaklıklar

Sayı: 2021/187
Tarih: 15.03.2021
Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından "Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Yaşanan Aksaklıklar" konulu bir yazı Derneğimize iletilmiştir.

İletilen yazıda yetkili acente olarak onaylanan acentelerin kargo konşimentosunda gönderinin içeriğine uygun şekilde beyanda bulunmaları, gönderi tehlikeli maddeler (DGR) kapsamında bir içeriğe sahipse buna uygun paketleme ve taşıma esaslarını yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiş olup Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan acentelerde tehlikeli maddeler konusunda eğitim görmüş en az bir uzman personelin istihdam edilmesi istenmektedir.

Yazıda ayrıca Genel Müdürlüğe iletilen raporlamalara göre tehlikeli maddelerin beyanına ilişkin bazı aksaklıkların yaşandığı, bahse konu aksaklıkların uçuş emniyetini ciddi derecede tehlikeye düşürebileceği, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında sorun yaşanmaması ve uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gönderi beyanı, paketlemesi ve taşıması konusundaki uygulamaların titizlikle yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu konularda aksaklık yaşanması durumunda kusuru bulunan işletmelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'in Ek-2-ç 23. maddesinin "Yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi" hükmü gereği 18.943 TL, 28. maddesinin "Kargo konşimentosunda beyan edilen malın içeriğine ilişkin yanlış, eksik ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması" hükmü gereği 15.155 TL, 36. maddesinin "Tehlikeli maddelerin kurallara uygun taşınmaması" hükmü gereği ise 11.365 TL idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında aksaklık yaşanmaması, uçuşların emniyetli bir şekilde yürütülmesi ve kuruluşların mağduriyet yaşamaması adına söz konusu duyuruyu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'i ve Ek-2-ç dokümanını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr