Denizyolu

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yük ve Yükleme Güvenliği Bakımından Tehlike Arz Eden Yüklere İlişkin İş ve İşlemlerin DevriDenizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yük ve Yükleme Güvenliği Bakımından Tehlike Arz Eden Yüklere İlişkin İş ve İşlemlerin DevriSayı: 2020/585
Tarih: 15.09.2020
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Yetki Devri" konulu bir duyuru yapılmıştır.
 
Yapılan duyuruda denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği bildirilmiştir.
 
Bu doğrultuda,
  • Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
  • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
  • Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
  • IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge
  • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi
  • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
  • Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi
  • Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı
ve ilgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerle ilgili resmi yazışmaların 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72