Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

Sayı: 2020/567
Tarih: 11.09.2020
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi” konulu bir duyuru yapılmıştır.
 
Yapılan duyuruda Türkiye'nin taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi'nde de düzenlenmiş olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılmış olan mevzuat düzenlemeleri (5, 6 ve 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri) çerçevesinde, demiryolu taşımacılığında kullanılan CIM Taşıma Belgesi ile havayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılan eşya manifestolarının transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'nde taşınmasında kullanılabildiği anımsatılmıştır.
 
Bu çerçevede, söz edilen taşımalara ilişkin işlemlerin, izin sahibi firmalarca "Aktarma Bildirimi" olarak isimlendirilen ve sisteme "HT" kodu ile kaydedilen mesajlar vasıtasıyla T.C. Ticaret Bakanlığı sistemleri ile entegre olarak elektronik ortamda da takip edildiği belirtilmiştir.
 
Duyuruda ayrıca eşyanın transit rejimde demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınması uygulaması kapsamında, taşıma senetlerinin/manifestoların bilgilerinin elektronik ortama girilmesi suretiyle gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda, Türkiye'de düzenlenenler bakımından düzenlendikleri anda, yurtdışında düzenlenenler bakımından Türkiye'de resmi dairelere ibraz veya herhangi bir suretle hükmünden yararlanıldığı anda damga vergisinin doğacağı ifade edilmiştir.
 
Bu kağıtlara ilişkin damga vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması ve "Aktarma Bildirimi" uygulamasının bu kağıtların elektronik ortamda takibine yönelik yalnızca elektronik mesajlardan ibaret olması kaydıyla, Aktarma Bildirimi uygulamasına ilişkin kayıtlar sebebiyle ayrıca damga vergisi aranılmasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması halinde eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasında kullanılan aktarma bildirimlerinden ayrıca damga vergisi aranmaması gerektiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr