Covid-19

MACARİSTANDünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Macaristan için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

7,5 tondan ağır kamyonlar ve kombine araçlar için Macaristan'daki sürüş kısıtlamalarından genel muafiyet sağlanmıştır. Muafiyet 13 Kasım'dan kaldırılana kadar geçerlidir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19 aracılığı ile MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 01.09.2020

Salgın durumunun oluşumunu dikkate alarak Macaristan Hükümeti, ülkeye girişlere istinaden yeni kuralları uygulamaya almaktadır.
1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren değişikliler içinde ana kural gereği 01 Eylül 2020 tarihinden başlayarak, yabancı ülke vatandaşları Macaristan'a giriş yapamayacaklardır.
Nakliye işi yapan kamyon şoförleri, resmi amaçla ülkeye giriş yapanlar ve corona virüse yakalanmış ve iyileşmiş olanlar, kararnamenin bağlamadığı kişiler dışında Macaristan'a giriş yapan tüm yabancı ülke vatandaşlarının 14 günlük karantinada kalması zorunludur. Hareket ülkesine bakılmaksızın Macaristan dışında yapılan covid testlerinin karantinadan muaf tutulmasını sağlamamaktadır. Karantina ve de karantinadan muaf tutulma kuralları Macar vatandaşlarına uygulanan kurallarla aynıdır.

Sınırlar yolcu trafiğine kapatılmıştır. Yük trafiğine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak transit rotalarda Macaristan'ın kendi iç rotasından geçişlere izin verilmemektedir. Macaristan'a gelen ya da Macaristan'dan çıkan yüklerde ve mevcut durumda transitteki yüklerde bir engel bulunmamaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: Macaristan Ankara Büyükelçiliği ve Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19 aracılığı ile MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 30.06.2020

21 Haziran'dan itibaren Macaristan Hükümeti 7,5 tondan ağır araçların sürüş yasaklarına getirilen muafiyeti kaldırmıştır.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 19.06.2020

19 Haziran'da Macaristan Hükümeti acil durumu "epidemiyolojik hazırlık" durumu ile değiştirmiştir.
Yük taşımacılığı operasyonlarına herhangi bir kısıtlama getirilmemekte olup daha önce uygulamada olan zorunlu transit rota uygulamasından vazgeçilmiştir.
Sürüş ve dinlenme sürelerine getirilen tolerans uygulaması 31 Mayıs'ta sona ermiştir.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 2.06.2020

Macaristan makamları çift sürücü uygulamasına izin vermektedir ancak kabinde yolcu bulunması çifte sürücü olarak değerlendirilmediğinden yasaktır.

Macaristan ve komşu ülkelerdeki uygulamalar için tıklayınız.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 29.05.2020

31 Mayıs itibarı ile sürüş ve dinlenme sürelerine getirilen tolerans uygulamaları yenilenmeyecektir.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 03.04.2020


17 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Macaristan iç ve dış sınırlarını kapatmıştır. Macar vatandaşları ve onlarla seyahat eden yakın akrabaları (Macaristan'da ikamet etmeyenler dahil) halen ülkeye kabul edilecektir.
Söz konusu kısıtlama yük trafiğini etkilememektedir.

Transit dahil olmak üzere Macaristan'a gelen ve Macaristan'dan giden yüklerin belirlenen sınır kapılarından devlet sınırını geçmesine ve seyrine herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin verilmektedir.

Sınır kapıları için tıklayınız.

• Sadece belirlenen dinlenme alanları ve yakıt istasyonlarında durmaya izin verilmektedir.
• Sürücülerin polis mührü olması gerekmektedir.
• Kabinde sadece sürücüye izin verilmektedir, yolcu yasaktır (Çift şoför yasaktır.)
• Sürücüler ülke topraklarını olabildiğince hızlı ve trafik kurallarını çiğnemeden geçmelidir. Çıkış sınır kapılarında polis tarafından işlem uygulanmaktadır.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 31.03.2020

Ticari karayolu taşımacılığı

Hırvat makamları ile yapılan en son bilgi alışverişine göre (25 ve 26 Mart) durum aşağıdaki gibidir:
Avrupa Komisyonu bildirisi ile tanımlanan yeşil koridorlardan yapılan sınır geçişlerinde transite yönelik bir kısıtlama yoktur.

Avrupa Komisyonu bildirisi için tıklayınız.

Yeşil koridor haritası için tıklayınız.

Yeşil hatlar transit (50 araçlık konvoylar halinde) ve Hırvatistan'a yük boşaltmak için giriş yapacak araçlara açıktır.
Hırvatistan kağıt evraka ilişkin Avrupa Komisyonu'nun yeşil koridorlara yönelik bildirisini takip etmektedir.
Konvoylar Avusturya ve İtalya'nın Slovenya sınırında oluşturulmaktadır. Transit yük taşıyan araçlar da diğer ülke sınırına kadar Hırvatistan içerisinde konvoy halinde seyretmektedir.
Hırvatistan varışlı araçlar için konvoy oluşturulmamaktadır.

İletişim için ilgili Hırvat makamı: uprava.infrastruktura@mmpi.hr.

Sürüş ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Geçici Tolerans

Hırvatistan'da yük taşıması yapan araçların sürüş ve dinlenme sürelerinde (18 Mart-16 Nisan arası) geçici tolerans uygulaması bulunmaktadır. Tolerans uygulaması zaruri tüketim maddelerinin (gıda, hayvan yemi, yakıt, hammadde, ilaç ve tıbbi malzeme nakli, hastanelere ve diğer kamu kurumlarına ekipman dağıtımı) iç ve uluslararası taşımasını yapan sürücülere uygulanmaktadır.

Kaynak: Avrupa Komisyonu İnternet Sitesi (IRU)

Seyahat Edenler için Genel Bilgiler

Macaristan'a belirli ülkelerden gelen yolcular için 14 günlük zorunlu karantina uygulaması vardır. Ülke listesi için tıklayınız.

Yük taşıması yapanlar ve gerekli oldukça diğer taşımacılık personeli muaftır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Ayrıca bakınız.

Kaynak: Hırvatistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (IRU)

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

MKFE tarafından Macaristan'da COVID-19 sebebiyle yabancı uyruklu şoförlere yönelik bilgilere sitelerinde yer verilmektedir.

İlgili site için tıklayınız.

28 Mart itibarı ile COVID-19 belirtisi göstermeyen Macar şoförlerin sınırı geçtikten sonra 14 günlük zorunlu karantinası uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 27.03.2020

Karayolu taşımacılığı yapan sürücüler muayene edilecek ve:

a) COVID-19 semptomu göstermeyenler:

(aa) Sürüş rotası Macaristan ise, Macar vatandaşları sınırdan geçtikten sonra 14 günlük karantinaya alınacaktır.
(ab) Sürüş rotası Macaristan ise, yabancı uyruklular yükü bıraktıktan 24 saat içerisinde ülkeyi terk edecek.
(ac) Transit taşımacılıkta en kısa zamanda belirlenen rotalardan ülke terk edilmelidir.
(ad) Macaristan'da seyredilirken yüz maskesi ve eldiven kullanılmalıdır.

b) COVID-19 semptomu gösterenler:

(ba) Macar vatandaşları karantinaya alınacaktır.
(bb) Yabancı uyruklular ülkeye giremezler.
Yabancı uyruklular için sadece (ab), (ac), (ad) ve (bb) uygulanır.
Kaynak: MFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 22.03.2020

21 Mart öğleden sonra güncellenen sınır geçişlerindeki durum için tıklayınız.
Macaristan'da uluslararası karayolu taşımacılığına izin verilen rotalar (mavi) için tıklayınız.

Kaynak: MKFE (IRU)

Güncelleme Tarihi: 18.03.2020

Macaristan 17 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere iç ve dış sınır kapılarını kapatmıştır. Macar vatandaşları ve onlarla seyahat eden yakın akrabaları halen ülkeye alınabilecektir.

Sınır geçiş noktalarındaki durum için tıklayınız.

Kaynak: MKFE (IRU)

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72