Covid-19

LİTVANYADünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Litvanya için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 23.04.2020

22 Nisan'da Litvanya Hükümeti ulusal karantina uygulamasını 1 Mayıs gece yarısına kadar uzatmaya karar vermiştir.
Litvanya'ya giden veya Litvanya'dan geçen sürücüler uluslararası rotaları üzerinde yapmış oldukları tüm duraklamaları sebepleri ve süresi ile birlikte bir dokümana kaydedecektir. Bu uygulama Litvanya ve yabancı uyruklu sürücüler için geçerlidir.

Kaynak: LINAVA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 09.04.2020

Litvanya Hükümeti tarafından 16 Mart'ta ilan edilen ulusal karantina 27 Nisan'a kadar uzatılmıştır.
Yabancı ülkelerden gelen kişilerin 14 günlük izolasyonu zorunludur. Tüm araç türleri ile Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanlar, Litvanya'yı ikamet ettikleri ülkeye kadar eskortla transit geçenler ve COVID-19 belirtisi göstermeyenler muaftır.

Tüm araç türleri ile Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanların 14 günden uzun olmamak kaydıyla Litvanya'ya girişlerinden çıkışlarına kadar karantinası zorunludur. Ulusal kamu Sağlığı Merkezi ve Sağlık Bakanlığı yurtdışından Litvanya'ya geri dönen veya gelen herkese sınırda kapılarında sağlık taraması yapmaktadır.
Yabancı taşıyıcıların Litvanya üzerinden transit geçişine izin verilmektedir. Ancak mürettebat transit geçişleri süresince gereksiz yere duraklama yapmamalıdır.
Litvanya uyruklu ya da Litvanya'da ikamet etmedikleri sürece sınırda COVID-19 belirtisi gösteren, herhangi bir araç türü ile transit olarak yük taşıması yapan mürettebata giriş izni verilmeyecektir.

Litvanya'ya giriş yapılabilen sınır kapıları:

Kalvarijos–Budzisko, Salociu–Grenstales, Butinges–Rucavos, Smelynes–Medumes, Medininku–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartu–Cernyševskojes, Panemunes–Sovetsko, Kenos–Gudagojo, Šalcininku–Benekainiu, Mockavos–Trakiškiu, Lazdiju–Ogrodniku, Lavoriškes–Kotlovka, Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai uluslararası havalimanları, Vilnius demiryolu istasyonu ve Stasylai demiryolu sınır geçişi, ve Klaipeda deniz limanı.
Ticari ve/veya uluslararası yük taşımacılığı Stasylai–Benekainiai ve Pagegiai–Sovetsk demiryolu sınır kapılarından yapılmaktadır.
Litvanya Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden yetki ve Ulaştırma ile Dışişleri Bakanlıklarından onay alınmadıkça Litvanya havalimanlarına ve Litvanya havalimanlarından yolcu uçağı iniş ve kalkışları yasaktır.

Kaynak: Linava (IRU)

Güncelleme Tarihi: 03.04.2020


16 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Litvanya Hükümeti iki haftalık ulusal karantina ilan etmişti. Karantina 16 Nisan'a kadar uzatılmıştır.
Litvanya, Polonya ve Letonya ile olan sınırlardaki kısıtlamaları tekrar tesis etti. 14 Mart itibarı ile yabancı uyruklular herhangi bir taşıma aracı ile ülkeye giremezler. Litvanya'da ikamet edenler, Litvanya firmalarında çalışanlar ve herhangi bir taşıma modunda uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanlar muaftır.

Tüm araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapan mürettebat, zorunlu konvoy ile ülkeyi transit geçen yabancı uyruklular ve COVID-19 semptomları göstermeyenler hariç olmak üzere yabancı ülkelerden Litvanya'ya geri dönen veya gelen herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabidir.

Tüm araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanların 14 günden uzun olmamak kaydıyla Litvanya'ya girişlerinden çıkışlarına kadar karantinası zorunludur. Ulusal kamu Sağlığı Merkezi ve Sağlık Bakanlığı yurtdışından Litvanya'ya geri dönen veya gelen herkese sınırda kapılarında sağlık taraması yapmaktadır.

Uluslararası yük taşıyan sürücülerin gerçekleştirdiği duraklamaları sebebi ve süresi ile not etmeleri gerekmektedir.

Litvanya'dan transit geçen yabancı sürücülere izin verilmektedir.

Litvanya'ya girişe izin verilen sınır kapıları:

Kalvarijos–Budzisko, Salociu–Grenstales, Butinges–Rucavos, Smelynes–Medumes, Medininku– Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartu–Cernyševskojes, Panemunes–Sovetsko, Kenos– Gudagojo, Šalcininku–Benekainiu, Mockavos-Trakiškiu, Lazdiju–Ogrodniku, Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai uluslararası havalimanları, Vilnius demiryolu istasyonu ve Stasylai demiryolu sınır kapıları ve Klaipeda limanı.

Ticari ve/veya uluslararası yük taşımacılığı sınır geçişleri Stasylai-Benekainiai ve Pagegiai-Sovetsk  demiryolu sınır kapılarından yapılmaktadır.

4 Nisan gece yarısı itibarı ile Litvanya Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden yetki ve Ulaştırma ile Dışişleri Bakanlıklarından onay alınmadıkça Litvanya havalimanlarına ve Litvanya havalimanlarından yolcu uçağı iniş ve kalkışları yasaklanacaktır.

Kaynak: LINAVA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
  • Litvanya, Letonya ve Polonya sınırlarında birtakım sınırlamalar tesis etmiştir. 14 Mart itibarı ile yabancı uyruklular herhangi bir taşıma aracı ile ülkeye giremezler. Litvanya'da ikamet edenler, Litvanya firmalarında çalışanlar ve herhangi bir taşıma modunda uluslararası ticari yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunanlar muaftır.
  • Nakliye araçları ile Litvanya üzerinden transit taşıma yapan yabancı firmalara izin verilmektedir.

Kaynak: LINAVA (IRU)


Güncelleme Tarihi: 16.03.2020

16 Mart itibarı ile Litvanya'da iki haftalık karantina uygulama başlamıştır.

14 Mart itibarı ile Polonya ve Letonya ile olan sınırlarında sınır kontrollerini tekrar tesis etmiştir. Litvanya'da çalışanlar ve sürekli ikamet edenler hariç yabancıların Litvanya'ya herhangi bir araç ile girişi yasaklanmıştır. (Letonya ve Estonya vatandaşlarının ülkelerine ulaşmaları için geçici geçişe izin verilecektir.)

Yük taşımacılığına izin verilmektedir. Ancak Litvanya için gerekli ürünlerin teslimatını garanti etmedikçe yabancıların ülkeye girişine izin verilmemektedir. Litvanya'ya giriş bu kapılardan yapılabilmektedir: Kalvarija-Budzisko, Salociai-Grenstale, Butinge-Rucava, Sandy-Medume, Medininkai-Kamenyi Logosu, RaigardasPrivalka, Kybartai-Chernševskoye, Panemune-Sovetsko, Vilnius, Kaunas, Kaunas, havaalanları ve Klaipeda limanı.

Kaynak: Linava (IRU)
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72