Covid-19

KATAR
Dünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Katar için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 07.04.2020

Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'nın gözetiminde Katar Liman İşletmeleri Şirketi (Mwani) korona virüsü ile mücadele ve halk sağlığının korunması çerçevesinde limanlarda yapılan işlemlere ilişkin bir broşür yayınlamıştır.

Genel Kurallar:

Limanlarda işlemlerin devamlılığı da göz önüne alınarak çalışan sayıları azaltılacaktır.

Gemi mürettebatının karaya çıkması ya da mürettebatta değişiklik yapılması yasaklanmıştır.

Yurtdışından gelen personel sağlık ekiplerince muayene edilecektir.

Limanlar sterilize edilecektir.

Hamad Limanı ile ilgili kurallar:

Gemi acenteleri, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından düzenlenen tıbbi sertifika beyan edecektir.

Katar Sağlık Bakanlığı deniz taşıtının uğradığı son 10 liman hakkında bilgilendirilecektir.

Deniz taşıtları mürettebattan herhangi birinin korona virüsü hastalığı semptomları gösterme ihtimaline karşı güvenli bir alanda tutulacaktır.

Hiç kimsenin deniz taşıtlarına binmemesini teminen güvenlik sürekli kontrol yapacaktır.

Liman çalışanlarını saat başı sağlık kontrolleri yapılacaktır.

Kafeterya vs. gibi binalar kapatılacak ve liman ziyaretleri yasaklanacaktır.

Doha Limanı:

Un değirmeni iskelesi dışında tüm limanın çalışması ikinci bir düzenlemeye kadar durdurulmuştur.

Ruwais Limanı:

Ahşap gemilerin limana girişi yasaklanmıştır.

Yalnızca canlı hayvan taşıyan ve soğutulmuş konteyner taşıyabilen gemiler limana alınacaktır.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Güncelleme Tarihi: 05.04.2020

Katar Bakanlar Kurulu korona virüsü salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bazı yeni tedbirler alınmasına karar vermiştir:

Bu kapsamda, özel sektör firmaları personelinin %80'i uzaktan çalışma düzenine geçecek, gerekli işlemlerin sürdürülebilmesini teminen personelin %20'si işyerine gidebilecektir.

İşyerinden çalışan personelin çalışma saatleri günde 6 saat olarak belirlenmiş ve mesai 07.00-13.00 olarak değiştirilmiştir.

Eczane ve klinikler, fabrikalar, bakım onarım firmaları, gıda ve yardım sağlayan mağazalar, elektronik ticaret firmaları, telekom firmaları, bankalar, devlet tarafından işletilen projelerde çalışan firmalar, restoranlar (yalnızca gel-al ve evlere servis hizmeti için), benzin istasyonları ve lojistik hizmeti sağlayan firmalar ile liman, hava alanı ve gümrük hizmetlerinde faaliyet gösteren firmaların anılan uygulamadan muaf olduğu hususu Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 02.04.2020

Korona virüsü salgını ile mücadele önlemleri kapsamında kargo ve transit hariç olmak üzere Katar'a gelen tüm uçuşlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süre ile durdurulmuştu. Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi 1 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada söz konusu uçuş yasağının devam edeceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, daha önce alınan kararla halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Katar Sanayi Bölgesi'nin bir bölümü de kapatılmıştı. Anılan Komite bu uygulamanın da devamına karar verildiğini, bu bölgeye sürekli gıda ve tıbbi malzeme gönderildiğini, sağlık hizmeti sağlandığını ve virüsten etkilenen kişilerin ilgili sağlık kurumlarına yönlendirildiğini belirtmiştir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 23.03.2020

Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı Liman Sağlık ve Gıda Kontrol Biriminden 22.3.2020 tarihinde yapılan bildirime göre; Covid-19 salgınına ilişkin olarak tüketicilerin sağlıklarının korunması amacıyla Katar'a ithal edilecek tüm gıda ürünleri sevkiyatlarının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış ve aşağıda orijinal metni gönderilen, "söz konusu sevkiyata; çalışanlar aracılığıyla ya da yapılan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde Covid-19 coronavirüsü bulaşmamasını garanti altına almak için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" şeklinde bir metni içeren bir sertifika ya da bildirim ile gönderilmesi gerekmektedir.

"All necessary measures have been taken to ensure that the consignment is not contaminated with coronavirus Covid-19, whether it relates to workers or procedures."

Anılan Kurum, söz konusu beyanın ilgili ülkedeki yetkili makamlar tarafından onaylanmış olması tercih edilmekle birlikte ihracatçı ya da taşıyıcı firmalar tarafından doğrudan yapılan beyanların da kabul edileceği belirtmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru için tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72