Covid-19

DANİMARKADünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Danimarka için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 23.04.2020


Danimarka sınırlarındaki kısıtlamalar 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştır.
28 Nisan'a kadar uluslararası taşımacılıkta Danimarka faaliyet belgesi olan firmaların kendi aralarında sürücü değişimi yapmalarına izin verilmektedir.
Danimarka Yol İdaresi, süresi dolan ehliyete sahip sürücülerinin uluslararası taşımacılık çalışanları sertifikasını (Yeşil Hat Rehberi'nin 3 no.'lu eki) yanlarında bulundurmalarını önermektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız (Danca).
Sürüş ve dinlenme sürelerine getirilen toleransların süresi geçmiştir.

Kaynak: DI, ITD ve DTL (IRU)

Güncelleme Tarihi 07.04.2020

6 Nisan'da Danimarka Başbakanı sınırlardaki kısıtlama uygulamalarının 10 Mayıs'a kadar, gerektiğinde daha da uzatılmak üzere, uzatıldığını açıkladı. Yük taşımacılığı alınan önlemlerden muaftır.

Kaynak: ITD (IRU)

Güncelleme Tarihi: 27.03.2020

13 Mart-11 Nisan arası ulusal yük taşımacılığı haftalık dinlenme kuralından muaf tutulmuştur. 26 Mart itibarı ile muafiyet hem uluslararası hem de ulusal yük taşımacılığı kapsar.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: DLT ve DI Transport (IRU)

Güncelleme Tarihi: 25.03.2020

Taşımacılık sektöründeki birtakım sürücü ehliyetleri ve sertifikaların süresinin uzatımına yönelik bir düzenleme yayınlanmıştır.
 
Firmalar arası sürücü değişimine yönelik yasak geçici olarak kaldırılmıştır.

Bu önlemler sürücü eksikliğini önlemek amacıyla alınmıştır.
Aşağıdaki kategorilerde yer alan, 1 Mart-30 Nisan arası geçerliliği sona erecek sürücü ehliyetlerinin ve sertifikalarının geçerlilik tarihi 31 Ağustos 2020'ye uzatılmıştır.

•    Sürücü ehliyeti türleri: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D ve D/E
•    Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Araçların Sürücüleri için Kalifikasyon Gereklileri Kararnamesi uyarınca verilen sürücü eğitim belgesi
•    Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Yönelik Düzenleme uyarınca karayolunda tehlikeli maddelerin taşınması için verilen sürücü eğitim belgesi
•    Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güvenlik Danışmanı

Kararnamesi uyarınca verilen Güvenlik Danışmanı Sertifikası
Ayrıca Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Bölüm 6a (2), 1'e bağlı olmaksızın uluslararası yük taşımacılığında faaliyet belgesi sahibi olan firmalar arası şoför değişimi Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Bölüm 1 (1). 1 uyarınca 20 Mart 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.
Danca dilindeki makale için tıklayınız.

Kaynak: DTL (IRU)

Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
  • Danimarka Ulaştırma Bakanı tarafından şoförlerin haftalık dinlenme sürelerine getirilen toleransın 20 gün daha uzatılarak 11 Nisan'a kadar uygulanacağı açıklanmıştır.
  • İstisna sadece ulusal taşımalar için geçerlidir.
  • Sadece Reg. (EC) 561/2006 Madde 8.6'daki önlemler kaldırılmıştır. Diğerleri yürürlüktedir.

Kaynak: DI Transport (IRU)

Güncelleme Tarihi: 20.03.2020

Danimarka'nın önde gelen taşımacılık ve lojistik dernekleri tarafından yük gönderimi ve teslim alınması süreci için bir önlemler listesi hazırlanmıştır.
Dokümanda taşıyıcılar, sürücüler, alıcı ve göndericiler için önlemler yer almaktadır.

İngilizce için tıklayınız.
Almanca için tıklayınız.
Lehçe için tıklayınız.

Kaynak: DTL (IRU)

Güncelleme Tarihi: 14.03.2020

13 Mart 2020 itibarı ile bir ay süresince Danimarka sınırları makul bir amaç gösterilmedikçe girişlere kapalıdır.
Yük taşımacılığı faaliyetleri sürmektedir. Kara, deniz ve demiryolu taşımacılığı faaliyetleri ek kontrol getirilmeden normal gümrük/pasaport kontrolleri ile devam etmektedir. Ancak karayolu yük taşımacılığı (transit dahil) bu sınır geçiş noktalarından yapılmaktadır: Frøslev, Sæd or Kruså. Kruså sınır kapısından 3,5 ton üzeri araçlar geçiş yapamamaktadır. Padborg ve diğer küçük sınır kapıları kapalıdır. Yük taşımacılığı operasyonları Öresund Köprüsü ve feribotlarla da yapılabilir.

Kaynak: ITD ve DTL (IRU)


Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72