Covid-19

BREZİLYADünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Brezilya için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 29.04.2020


Brezilya hükümetinin 27/03/2020 tarih ve 152 sayılı Karar'ıyla (PORTARIA Nº 152, DE 27 DE MARÇO DE 2020), 30 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 gün geçerli olmak üzere havayoluyla ülkeye yabancıları girişi yasaklanmıştı. Resmi Gazete'de 28/04/2020 tarihinde yayımlanan 203 sayılı Karar'la (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 203) söz konusu uçuş yasağı aynı şartlarla 30 gün daha sürmek üzere yenilenmiştir.
Söz konusu yasak kargo taşımacılığı için geçerli değildir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 15.04.2020

2020 yılında Covid-19 salgının etkisiyle Brezilya'nın müteahhitlik sektörünün %0,5 küçüleceği ve hizmet sektöründe büyüme sağlanamayacağı öngörülmektedir. Öte yandan Ulusal Kargo Taşımacılığı ve Lojistik Derneği İşletme Maliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 23-29 Mart 2020 tarihleri arasında tarım ürünü yükleri %12,24 oranında düşüş göstermiştir. Düşüşün, süpermarketler (-%22,9), dondurulmamış gıda ürünleri (-%16,15), soğutulmuş ürünler (-%18,1) ve kimyasal ve agrokimyasal sanayilerindeki (-%8,7) talep azalmasından kaynaklandığı açıklanmıştır. Küçük hacimler içeren fraksiyonel yükler için düşüş %30,9'a ulaşmış; kapasitenin büyük çoğunluğunu işgal eden stok yüklerinde ise düşüş %23,2 seviyesinde olmuştur.

Brezilya Altyapı Bakanı tarafından 30 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamada, lojistik ve tedarik hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiği teyit edilmiştir. Limanların açık olduğunu ifade eden Bakan, limanlardaki sağlık önlemlerini artırdıklarını, ayrıca karayollarında şoförlerin duraklayabileceği güvenli noktaların ilave edildiğini; havayolu kargo taşımacılığının da sorunsuz devam ettiğini belirtmiştir.

Deniz taşımacılığında ise, Çin'e ihracatta kullanılan ve geri dönemeyen konteynırlar nedeniyle ülkede özellikle soğutmalı konteynerlerde sıkıntısı oluşmaya başlamıştır. Eksikliğin, armatörler tarafından organize bir şekilde giderilmesi için çalışılmaktadır. Çin'den Brezilya'ya gelen konteynerlerin yaklaşık %35 oranında boş olduğu ifade edilmiştir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 02.04.2020

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Covid-19 salgının yarattığı olumsuz ekonomik ve finansal etkilerden korunmak için bir dizi önlem almıştır.

Söz konusu önlemlerin dış ticareti ilgilendiren başlıcaları aşağıdadır:

İthalata İlişkin Önlemler:

• Covid-19'la mücadelede gerekli olabilecek maske, eldiven, etil alkol ve solunum cihazı gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinin gümrük vergileri sıfırlanmıştır (Ürün listesi için bkz. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246 ve http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290).

• Söz konusu tıbbi ürün ve hastane malzemelerinin ülkeye girişinde gümrük işlemleri kolaylaştırılmıştır.
• Virüsle mücadelede gerekli görülen yerel ve ithal ürünlerde geçici olarak Sanayileşmiş Ürün Vergisi (IPI) muafiyeti sağlanmıştır (GTİP listesi için bkz. http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.285-2020?OpenDocument .

• Çeşitli tıbbi ve hastane ürünlerinin ithalatı Dış Ticaret Operasyonları Sekreterliği (SUEXT) ve Ulusal Metroloji, Kalite ve Teknoloji Enstitüsü (INMETRO) onayından muaf tutulmuştur. Söz konusu ürünler, şırıngalar, iğneler, kateterler, kan alma için plastik tüpler, teşhis reaktifleri, laboratuvar veya eczane ürünleri olarak belirlenmiştir. Bu ürünler için Otomatik Olmayan İthalat Lisansı şartı da askıya alınmıştır (İlgili ürün GTİP'leri: 8214.90.90, 8419.89.19, 8419.89.20, 8214.90.90, 8419.89.19, 8419.89.20).

• Brezilya Federal Vergi İdaresi tarafından, konşimentonun ve gümrük işlemlerine ait diğer orijinal belgelerin dijital örneklerinin de orijinalleri ile aynı yasal etkiye sahip olacağı bildirilmiştir.

İhracata İlişkin Önlemler:

• Yerel talebin karşılanmasına öncelik verilmesi amacıyla alkol jel, antiseptik, maske gibi Covid-19 salgınında gerekli olabilecek ürünlerin ihracatına Otomatik Olmayan Lisans uygulaması getirilmiştir (İlgili ürün GTİP'leri: 22072019, 29349934, 38089419, 38089429, 38210000, 38220090, 39262000, 39269040, 39269090, 40151100, 40151900, 56012299, 62101000, 62102000, 62103000, 62104000, 62105000, 63079010, 63079090, 65050022, 73262000, 90049020, 90049090, 90183922, 90183923, 90183924, 90183991, 90183999, 90189010, 90192010, 90192030, 90192040, 90200010, 90200090, 90251110 ve 90272021).

• Ülke içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, tek kullanımlık şırıngalarda (9018.31.11 ve 9018.31.19) Çin'e yönelik uygulanan ve kan almak için kullanılan plastik tüplerde (3822.00.90, 3926.90.40 ve 9018.39.99) Almanya, Çin, ABD ve Birleşik Krallık'a yönelik uygulanmakta olan anti-damping önlemi geçici olarak kaldırılmıştır.

• Ulusal Sağlık Ajansı (Anvisa), klorokin, hidroksiklorokin, azitromisin ve bunların hammadde, yarı mamul veya tuzlarının ihracatı için önceden izin verilmesi şartını getirmiştir. 180 gün süreyle geçerli olacak yükümlülüğün Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda uzatılması mümkündür.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 01.04.2020

Brezilya hükümetinin 27/03/2020 tarih ve 152 sayılı Karar'ıyla (PORTARIA Nº 152, DE 27 DE MARÇO DE 2020), 30 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 gün geçerli olmak üzere havayoluyla ülkeye yabancıları girişi yasaklandı.
Söz konusu yasak aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır:

I - Brezilya doğumlu veya vatandaşlığa alınmış kişiler,
II - Brezilya topraklarında belirli bir süre veya süresiz olarak daimi ikamet eden göçmenler,
III - Usulüne uygun olarak izin alındığı sürece, uluslararası bir kuruluşun hizmetinde görev alan yabancı profesyoneller,
IV - Brezilya Hükümetine akredite olan yabancı çalışanlar,
V - Yabancılardan, a) Bir Brezilyalının eşi, çocuğu veya ebeveyni, b) Girişine kamu menfaati açısından Brezilya Hükümeti tarafından yetki verilenler, c) Ulusal göçmen kaydı olanlar,
VI - Kargo taşımacılığı;
VII - Havaalanının uluslararası bölgesinden ayrılmaması ve gidilecek ülkenin girişini kabul etmesi koşuluyla uluslararası transit yolcu; ve
VIII - Yolcuları inmeyecek olan ve yakıt ikmali için yapılan teknik iniş.


30 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak önlemin 30 günlük süresi, gerekli görülmesi halinde uzatılabilecektir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72