Covid-19

AVRUPA BİRLİĞİDünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Ülkeleri için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 09.06.2020

8 Haziran'da AB Resmi Gazetesi, COVID-19 salgını sırasında bir takım sertifika, lisans ve izinlerin yenilenmesi ve uzatılması ile taşımacılık mevzuatındaki belirli kontrol ve eğitimlerin ertelenmesi hakkındaki (EU) 2020/698 Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini uygulamayacak olan üye devletlerin listesini yayınlamıştır.

Söz konusu ülkeler aşağıdaki gibidir:

Polonya için tıklayınız.
Danimarka için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)


Güncelleme Tarihi: 08.06.2020

5 Haziran'da AB Resmi Gazetesi, COVID-19 salgını sırasında bir takım sertifika, lisans ve izinlerin yenilenmesi ve uzatılması ile taşımacılık mevzuatındaki belirli kontrol ve eğitimlerin ertelenmesi hakkındaki (EU) 2020/698 Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini uygulamayacak olan üye devletlerin listesini yayınlamıştır.

Söz konusu ülkeler aşağıdaki gibidir:

İsveç için tıklayınız.

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti için tıklayınız.

Yunanistan için tıklayınız.

Romanya için tıklayınız.

Lüksemburg için tıklayınız.

Avusturya için tıklayınız.

Bulgaristan için tıklayınız.

Malta için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)

Güncelleme Tarihi: 05.06.2020

3 Haziran'da AB Resmi Gazetesi, COVID-19 salgını sırasında bir takım sertifika, lisans ve izinlerin yenilenmesi ve uzatılması ile taşımacılık mevzuatındaki belirli kontrol ve eğitimlerin ertelenmesi hakkındaki (EU) 2020/698 Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini uygulamayacak olan üye devletlerin listesini yayınlamıştır.

Söz konusu ülkeler aşağıdaki gibidir:

Polonya için tıklayınız.

Letonya için tıklayınız.

Macaristan için tıklayınız.

Estonya için tıklayınız.

İspanya için tıklayınız.

İngiltere için tıklayınız.

İrlanda için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)


Güncelleme Tarihi: 04.06.2020

2 Haziran'da AB Resmi Gazetesi, COVID-19 salgını sırasında bir takım sertifika, lisans ve izinlerin yenilenmesi ve uzatılması ile taşımacılık mevzuatındaki belirli kontrol ve eğitimlerin ertelenmesi hakkındaki (EU) 2020/698 Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini uygulamayacak olan üye devletlerin listesini yayınlamıştır.

Söz konusu ülkeler aşağıdaki gibidir:
Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)

Güncelleme Tarihi: 28.05.2020

27 Mayıs'ta 2020/698 no.'lu AB Yönetmeliği AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yönetmelik bir takım sertifika, lisans ve izinlerin yenilenmesi veya süresinin uzatımı ile taşımacılık sektörüne ilişkin periyodik kontrol ve periyodik eğitimlerin ertelenmesine yönelik kurallar getirmektedir.

Yönetmelik için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Birliği (IRU)


Güncelleme Tarihi: 07.04.2020

AB Mobilite ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından AB'deki profesyonel taşıyıcılara ait bir takım lisans ve sertifikaların yenilenmesine yönelik rehber yayınlanmıştır.

Avrupa Komisyonu AB Mobilite ve Taşımacılık Genel Müdürü'nün üye devletlerden COVID-19 kapsamında bireylerin ve profesyonel sürücülerin lisans ve sertifikaların geçerliliğinin uzatılmasına yönelik aldıkları ulusal önlemlerin Avruoa Komisyonu'na iletilmesini talep etmesinden sonra Avrupa Komisyonu söz konusu sertifikaların listelendiği bir EK yayınladı. EK için tıklayınız.

Karayolu taşımacılığı için aşağıdaki temel kontrol evrakına yer verilmiştir.

·         2003/59/EC Direktifi'nin 8. Maddesi uyarınca Profesyonel Yetkinlik Sertifikası (CPC) edinmek için sürücülerin periyodik eğitimi,

·         2006/126/EC Direktifi'nin 7. Maddesi uyarınca sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi ve değişimi,

·         2008/68/EC Direktifi uyarınca tehlikeli maddelerin taşımasını yapan sürücülerin eğitim sertifikası ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikalarının yenilenmesi,

·         165/2014 Yönetmeliği'nin 23. maddesi gereğinde takograf muayenesi,

·         2014/45/EU Direktifi'nin 5. maddesi gereğince motorlu araçların ve treylerlerinin yol değerlilik testleri,

·         1072/20097 (EC) Yönetmeliği'nin 6. ve 1073/20098 Yönetmeliği'nin 4. maddeleri gereği topluluk lisanslarının yenilenmesi

·         1072/2009 Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği sürücü onayının yenilenmesi,

·         1/20059 (EC) Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca canlı hayvan taşımacılığı yapan sürücülerin yetkinlik sertifikalarının yenilenmesi.

Diğer üye devletler tarafından alınan istisnai önlemler hakkında ulusal makamların bilgilendirilmesi ve tolerans uygulanması için Avrupa Komisyonu ulusal uygulamalara ilişkin bilgileri coronavirus ulaştırma platformunda yayınlayacaktır. Platforma ulaşma için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)

Güncelleme Tarihi: 06.04.2020

Avrupa Komisyonu 16 Mart'ta AB'ye zaruri olmayan seyahatleri geçici olarak kısıtlayan bir bildiri yayınladı. Bildiri için tıklayınız. Yeni kuralların uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla Avrupa Komisyonu geçen hafta AB'ye zaruri olmayan seyahatleri geçici olarak kısıtlayan ve vize politikasına etki eden uygulama hakkında rehber doküman yayınladı. Rehber için tıklayınız.

Rehberdeki ana konular:
•    AB+ bölgesine üçüncü ülkelerden zaruri olmayan seyahatlerin geçici olarak kısıtlanması
•    Vizeleri işleme alan konsoloslukların asgari hizmetleri
•    Üçüncü ülkelerden vize muafiyeti olanlar ile seyahat sınırlaması sebebiyle uzun kalan kişilerin durumları.

Rehber doküman taşımacılık personeli dahil olmak üzere geçici kısıtlamanın gerekli işlev ve ihtiyaca yönelik kişiler için geçerli olmadığını belirtmektedir. Ayrıca üye devletlerin konsoloslukları (ve dış hizmet sağlayıcıları) açık kalmalı ve taşımacılık personeli dahil olmak üzere muafiyeti bulunan kişilerin vize işlemlerini yapmalıdır. Buna ek olarak rehber doküman üye devletlerin sınır kapılarını belirlerken Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeşil hat uygulamasını da göz önüne almaları gerektiğini belirtmektedir. Avrupa Komisyonu'nun yeşil hat uygulamasına yönelik dokümanı için tıklayınız.

IRU Sekreteryası tarafından yönlendirmelere yönelik hazırlanan özet doküman için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Komisyonu, DG HOME (IRU)


Güncelleme Tarihi: 03.04.2020

Sınır yönetimi ve yeşil hatlara ilişkin bildirilerinden sonra Avrupa Komisyonu AB'de COVID-19 salgını sırasında çalışanların (taşımacılık çalışanları dahil) hareketliliği koşullarına açıklama getiren bir bildiri yayınladı. Bildiri için tıklayınız.
Yayınlanan kılavuzda yeşil hatlar bildirisi ile taşımacılık çalışanlarına getirilen uygulamalar açıklığa kavuşturulmaktadır.

Rehbere göre taşımacılık çalışanları:
•    Otomobil, minibüs, motosiklet, ağır vasıta, otobüs, ambulans sürücüleri
•    Havayolu pilotları
•    Tren makinistleri, vagon denetmenleri, bakım atölyesi ve trafik yönetimi ile kapasite paylaştırmada görevli altyapı personeli,
•    Deniz ve iç suyolu seyir personeli,


Komisyon, üye devletleri çalışanların sorunsuz ve hızlı bir şekilde sınırlardan geçmesi için uyarmaktadır. Bu, çalışanların kullanımına ayrılmış şeritler veya araçların etiketlenmesi ile mümkün kılınabilir.
Yabancı ülkelerde çalışanların sağlık taramaları aynı işi yapan ülke vatandaşları gibi gerçekleştirilmelidir. Sağlık taraması altyapının durumuna göre trafik sorunu yaratmadan sınır geçişinden önce veya sonra yapılabilir. Üye devletler sağlık taramasını sınırın sadece bir tarafında yapmak üzere mükerrerliği önlemek amacıyla koordine olmalıdır. Kontroller ve sağlık taramaları için sürücüler araçlarını terk etmemelidir, prensip olarak kontrol elektronik vücut ısısı ölçen cihazlar ile yapılmalıdır. Çalışanların vücut ısısı ölçümü günde üç kezden fazla tekrarlanmamalıdır.

Yeşil hat bildirisinin 19. paragrafında yer verilen taşımacılık çalışanları için söz konusu rehberdeki sağlık taraması önlemleri geçerlidir.
Komisyon, söz konusu çalışanların sınırlardan sorunsuz geçişine yönelik prosedürler oluşturmaları için üye devletleri uyarmakta olup teknik komiteyi en iyi uygulamanın tüm üye devletlerde yaygınlaştırılması amacıyla görevlendirmiştir.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (IRU)

Güncelleme Tarihi: 30.03.2020

AB Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürü (DG MOVE) tarafından 26 Mart'ta AB üyelerine gönderilen mektup ile “taşımacılık işçileri” tanımına açıklık getirilmiştir. Karayolu taşımacılığı açısından söz konusu terim uluslararası profesyonel sürücüleri de kapsamaktadır.

23 Mart'ta yayınlanan Yeşil Koridor bildirisinde Avrupa Komisyonu taşımacılık işçilerinin serbest dolaşımı için prensipler oluşturmuş olup üye devletlerden COVID-19 belirtisi göstermedikçe taşımacılık işçilerinin karantinaya almamalarını ve onlardan doktor raporu talep etmemelerini istemiştir. 26 Mart tarihli Ortak Bildirilerinde (https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf) AB Devlet ve Hükümet Başkanları yeşil koridor bildirisini desteklemiş ve AB üye devletlerinin ortak taahhüdü haline getirmiştir.

Yeşil Koridor bildirisinin 3 no.'lu ekinde komisyon sürücünün uluslararası taşımacılık faaliyeti sürdürdüğünü kanıtlayan “uluslararası taşımacılık işçileri için AB sertifikası şablonu” oluşturmuştur. Söz konusu sertifika kamyon sürücüsünün başka bir taşıma aracı ile (otobüs, otomobil gibi) seyahat ettiklerinde kullanılması önerilmektedir. Buna C ve D lisansı olmayan hafif ticari araç sürücüleri dahildir. Araçları ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin bu sertifikaya ihtiyacı yoktur.

Özetle, sürücünün kimliği, Profesyonel Yeterlilik Sertifikası, Ek-3 uyarınca iş veren tarafından imzalanan sertifika AB üyesi devletlerin kontrol otoriteleri için profesyonel faaliyetler için yeterli kabul edilmelidir. Sürücülerden başka evrak istenmemelidir.

Kaynak: IRU Çalışması

Güncelleme Tarihi: 30.03.2020


Yeşil koridorlara yönelik Avrupa Komisyonu bildirisi resmi AB dillerine çevrilmiştir.

Erişmek için tıklayınız.

AB Devlet ve Hükümet Başkanları 26 Mart'ta yaptıkları açıklama (https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf) ile yeşil koridorlara olan desteklerini belirtmiştir: “Geçici sınır kontrollerinin getirildiği bir dönemde 16 Mart 2020 tarihli Komisyon yönergelerine dayanarak, Schengen Sınır Yasası'na uyumlu bir şekilde ve Komisyonu'un “yeşil koridor” uygulaması rehberliğinde kişiler ve eşyalar için sorunsuz sınır yönetimi sağlayacak ve ortak pazarın işleyişini koruyacağız.”

Bu ifade ile yeşil koridor uygulamasının AB üye devletlerinin ortak taahhüdü olduğu teyit edilmektedir.

Kaynak: IRU


Güncelleme Tarihi: 28.03.2020

 • IRU üyeleri arasındaki bilgi alışverişine göre AB üyeleri büyük oranda çift şoför uygulamasına izin vermektedir.
 • Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de 1 metrelik sosyal mesafenin korunması kuralı vardır.
 • İngiltere'de çift şoför uygulamasında aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
 • İş arkadaşları ve müşterilerle temas en aza indirilmelidir. En az temasta, süre ve mesafe göz önüne alınmalıdır.
 • Yakın temas gerekmedikçe mesafe 2 metre olmalıdır.
 • El yıkama veya alkollü jel kullanımı ile düzenli el hijyeni sağlanması önemlidir.
 • Yıkanmadıkça / jel kullanılmadıkça eller yüze /başa götürülmemelidir (burun temizliği gibi).
 • Burun temizliği için kullanılan peçeteler atılmalı ve el temizliği yapılmalıdır.
 • Fiziki hasar, gözle görülür kirlenme olduğunda veya sürüş konforuna etki ettiğinde eldiven kullanılıyorsa değiştirilmelidir.
 • Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, önlük gibi) kullanımında kullanım sonrasında güvenli bir şekilde atılmalıdır.
 • İngiltere'ye yönelik bilgiler önerilere dayalı olup değişebilir.
 • Şimdilik Macaristan'da çift şoför uygulamasına başvurulmamalıdır.

Kaynak: IRU ve IRU üyeleri

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72