Covid-19

İTALYADünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İtalya için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 12.10.2020

Mevcut acil sağlık durumu 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmıştır. Bu, 19/2020 ve 33/2020 sayılı kanun kararnameleri kapsamındaki kısıtlama tedbirlerinin de (örneğin insanların hareketinin sınırlandırılması, ticari faaliyetlerin veya mesleki faaliyetlerin sınırlandırılması veya askıya alınması, ayrıca izin verilen faaliyetlerin insanların bir araya gelmesini önleyen ve sosyal mesafe tedbirlerine uyumu sağlayan tedbirler doğrultusunda sağlanması hükmü) 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılacağı anlamına gelmektedir.

İş yerlerinde, hükümet ve sosyal taraflar arasında 24 Nisan 2020'de imzalanan COVID-19 ile mücadele tedbirlerine ilişkin protokole uygun faaliyetler yürütme yükümlülüğü ve belirli sektör protokollerine uyum konusunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Nakliye ve lojistik firmaları için 20 Mart 2020'de hükümet ile sosyal ortaklar arasında imzalanan protokol geçerlidir.

Kaynak: Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19 aracılığı CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi 10.07.2020

10 Temmuz'da İtalya Hükümeti son 14 gün içerisinde Ermenistan, Bangladeş, Bahreyn, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti ülkelerini ziyaret eden veya bu ülkelerden transit geçen kişilerin ülkeye girişini yasaklamıştır. Bu ülkelere ve bu ülkelerden yapılacak doğrudan ve doğrudan olmayan uçuşlar askıya alınmıştır. Uygulama yalnızca seyahat eden yolcular için geçerlidir.

Kaynak: İtalyan Sağlık Bakanlığı (IRU)

Güncelleme Tarihi: 25.06.2020

Frejus Tüneli'nden 3,5 ton üzeri Euro 3 ve Euro 4 araçların 1 Temmuz itibarı ile geçişi yasaklanma kararı alınsa da COVID-19 sebebiyle bu yasak uygulanmayacaktır.
1 Temmuz'dan 30 Eylül 2020'ye kadar Euro 3 ve Euro 4 araç sahipleri Euro 5 ve Euro 6 araç siparişi verdiklerini beyan etmeleri halinde tüneli kullanabilecektir.

Beyan formu için tıklayınız (İtalyanca, Fransızca ve İngilizce).

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 25.05.2020

2 Haziran'a kadar İtalya'da faaliyet gösteren sürücüler istihdam edildiklerini ve sürücü olarak çalıştıklarını kanıtlamak zorundadır. Ulaştırma Bakanlığı İtalya'da faaliyet gösteren yabancı sürücülerin acil durum sebebiyle alınan önlemlerin kendilerince anlaşıldığını, isimlerini ve ülkede bulunma sebeplerini gösteren bir beyanname taşımak zorunda olduğunu belirtmiş olup şu anda beyannamenin kısaltılmış bir versiyonu kullanılmak zorundadır. Beyanname için tıklayınız (İtalyanca).

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 25.05.2020

21 Mayıs'ta İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 24 Mayıs, 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde 7,5 tondan ağır araçlar için sürüş yasaklarını kaldıran bir kararname yayınlamıştır.
İtalya'da uluslararası taşımacılık yapan araçlar için hafta sonu ve tatil günlerindeki sürüş yasakları bir sonraki duyuruya kadar kaldırılmıştır.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 21.05.2020

21 Mayıs'ta Ulaştırma Bakanlığı İtalya'ya giriş yapan sürücülere aşağıdakilerin uygulanmayacağını açıklamıştır.

Taşıma operasyonu bittikten sonra İtalya'da en fazla 72 saat kalış

İtalya'dan transit geçerken en fazla 24 saat kalış

Girişte yerel sağlık idaresinin bilgilendirilmesi 2 Haziran'a kadar İtalya'daki yabancı sürücüler istihdam edildikleri ve sürücü olarak çalıştıklarına dair beyan bulundurmalıdır. 18 Mayıs'a kadar kullanılan beyanname artık kullanılmamaktadır.

Karayolu taşımacılığı ve lojistik sektörüne yönelik protokol (17 Mayıs tarihli DPMC Ek 14) 14 Haziran'a kadar geçerlidir.

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı ve CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 18.05.2020


17 Mayıs'ta İtalya Başbakanı 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncel uygulamaları yayınlamış olup 26 Mayıs'ta yürürlüğe alınan uygulamalar yürürlükten kaldırılmıştır.
•    Bölge içi hareketliliğe izin verildiğinden kişilerin beyannameleri sadece bölgeler arası hareketlilik için geçerlidir.
•    Sürücülere ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır; yani İtalya'ya girişte yerel sağlık idaresine bildirim yapılması ve önceden doldurulan dokümanın doldurulması gerekmemektedir.
•    14 Mart'ta karayolu taşımacılığı ve lojistik sektörü için yayınlanan protokol halen yürürlükte olup 14 Haziran'a kadar yürürlükte kalacaktır.
•    2 Haziran'a kadar Sicilya'dan ve Sicilya'ya yük taşımacılığı sadece Messina-Tremestieri limanından yapılacaktır. Sardinya'ya ve Sardinya'dan yapılacak yük taşımacılığına ilişkin kurallar değişmemiştir.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 12.05.2020

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca yerel sağlık idaresine verilen beyanların sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi tavsiye edilmektedir.
It is recommended, and required, that the management of transmitted personal data is performed in compliance with Regulation 2016/679/EU – GDPR”
Çevrimiçi bildirimlerde ilgili yönetmelik ile uyumlu olarak yapılmaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

Kaynak: FIAP (IRU)

Güncelleme Tarihi: 08.05.2020

7,5 tondan ağır yük araçları için ülke içindeki Pazar günü sürüş yasağı 10 ve 17 Mayıs tarihleri için kaldırılmıştır.
İtalya'da uluslararası yük taşımacılığı yapan araçlar için Pazar ve tatil günleri sürüş yasakları da bir sonraki duyuruya kadar kaldırılmıştır.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 05.05.2020

5 Mayıs'ta İtalya İçişleri Bakanlığı uluslararası karayolu çalışanlarının İtalya'ya girmek ve faaliyet sürdürmek için doldurmaları gereken beyan formunda değişiklikler yapmıştır.
Form için tıklayınız.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 04.05.2020

26 Nisan'da İtalya Başbakanı 4 Mayıs itibarı ile Faz-2'nin uygulamaya alınacağını duyurmuştur. Duyuru için tıklayınız (İtalyanca).
Karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunanların kendilerini sağlık kuruluşlarına bildirmeleri uygulamasında bir değişiklik yapılmamıştır.

Kaynak: İtalya Hükümeti (IRU)

Güncelleme Tarihi: 30.04.2020


29 Nisan'da yabancı sürücülerin iletişim noktaları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiştir. Güncel liste için tıklayınız.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 28.04.2020


İtalya'ya girdikten sonra sürücülerin bildirim yapmaları gereken sağlık kuruluşlarının güncellenen listesi için tıklayınız.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 27.04.2020


İtalya Başbakanı 26 Nisan'da 4-17 Mayıs itibarı ile uygulanacak “Faz 2” kurallarını duyurdu. Yürürlükte olan birçok kuralın geçerliliği devam edecektir.

Yük taşımacılığı ve lojistik ile alakalı bilgiler aşağıdadır:

Madde 2.7: Ek 3'teki ATECO kurallarının değiştirilmesi sonrası faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firmalar stoktaki malların gönderimini 30 Nisan'a kadar tamamlamalıdır.
Madde 2.9: Ek 3'teki ATECO kurallarının değiştirilmesi sonrası faaliyetlerine başlayabilecek firmalar açılış hazırlıklarına 27 Nisan itibarı ile başlayabilirler.

Ek 6, COVID-19 Önleme Protokolü Madde 3: üçüncü taraf tedarikçilerin firmaların mahallerine girişlerine yönelik talimatlar:

Firmalar tedarikçileri için giriş, çıkış ve transit prosedürlerini belirlemelidir. Bu prosedürler çalışma programı ve zamanlama hususlarını göz önüne alarak, tedarikçi ve firma personeli arasındaki teması azaltmayı amaçlayarak belirlenmelidir.
Mümkünse sürücüler araçta kalmalıdır. Sürücüler firma ofislerine girmemelidir. Yükleme ve boşaltma işlemlerinde minimum 1 metre mesafe korunmalıdır. Firmalar üçüncü taraf sürücüler/tedarikçiler için kendi çalışanlarından ayrılmış tuvalet tesisleri kurmalıdır. Günlük temizlik sağlanmalıdır.
Firmalar kendi hesaplarına taşıma yapıyorsa çalışanların güvenliği her zaman sağlanmalıdır.

Kaynak: İtalya Hükümeti (IRU)

Güncellenme Tarihi: 16.04.2020

15 Nisan 2020 tarihinde İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7,5 tondan ağır araçlar için yurtiçindeki trafik yasaklarını 19-25-26 Nisan 2020 tarihi ve 1-3 Mayıs 2020 tarihlerinde kaldıran bir karar almıştır.
İtalya'da uluslararası taşımacılık yapan araçlar için tatil günlerindeki sürüş yasakları bir sonraki uyarıya kadar kaldırılmıştır.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 14.04.2020


11 Nisan'da Resmi Gazete'de karantina önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına yönelik bir kararname yayınlanmıştır. Kararname için tıklayınız (İtalyanca).
İtalyan makamları tarafından İtalya'ya giriş yapan sürücülerin iletişim noktalarının yer aldığı liste güncellenmiştir. Liste için tıklayınız.

Kaynak: FIAP (IRU)

Güncelleme Tarihi: 10.04.2020

7 Nisan'da İçişleri Bakanlığı İtalya'da yerleşik olmayan, İtalya'ya veya İtalya'dan geçerek uluslararası yük taşımacılığı yapan firmaların çalışanlarına yönelik talimatlar yayınladı.
Kendi araçlarıyla veya iş için kullanılan araçlarla İtalya'ya giriş yapan kişiler (yabancı firmaların çalışanları dahil olmak üzere) aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
 • İtalya toprakları üzerindeki transit süresi 72 saati geçmemelidir. Bu süre özel ve haklı ihtiyaçlar doğrultusunda 48 saat daha uzatılabilir.
 • Sürücüler İtalya'ya girişte yerel sağlık örgütünün (ASL) önleyici departmanını (Dipartimento di Prenvenzione) bilgilendirmeli ve imzaladıkları beyanı teslim etmelidir. Beyanname için tıklayınız.
 • İtalya'yı transit geçen sürücüler bilgilendirme zorunluluklarına uymalıdır. Ülkede izin verilen kalış süresi 24 saati geçemez, bu süre özel ve haklı ihtiyaçlar doğrultusunda 12 saat daha uzatılabilir.
Bakanlıkta tarafından sınır kapılarındaki irtibat noktaları belirlenmektedir.
Liste değişiklikler yapıldığında güncellenecek olup buradan erişilebilir.
IRU tarafından yerel sağlık örgütlerinin derhal bilgilendirilmesi ve beyanın sürekli olarak araçta bulundurulması önerilmektedir.

Kaynak: FIAP (IRU)

Güncelleme Tarihi: 07.04.2020

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7,5 tondan ağır araçlar için yurtiçindeki sürüş yasağını 10-14 Nisan tarihleri arasında kaldıran bir kararname imzaladı. Uluslararası yük taşıyan araçlar için tatil günlerindeki sürüş yasağı bir sonraki duyuruya kadar kaldırılmıştır.

Kaynak: İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (IRU)

Güncelleme Tarihi: 03.04.2020

1 Nisan'da İtalya Başbakanı tarafından yürürlükteki mevcut önlemlerin son tarihini öteleyen bir kararname açıklandı. Önlemler 13 Nisan'a kadar geçerli olacak.
Kararname için tıklayınız (İtalyanca).

Kaynak: İtalya Hükümeti (IRU)

Güncelleme Tarihi: 01.04.2020

31 Mart'ta İtalya Ulaştırma Bakanlığı normalde AB dışı firmaların İtalya'ya girişlerinde kullandıkları Ro-La izinlerinin yetki sürelerini uzattı; uzatma bir sonraki uyarıya kadar geçerli olup söz konusu izinler İtalya'ya karayolu ile girişlerde de geçerlidir.

Kaynak: CONFETRA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 27.03.2020

İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı 7,5 tonu aşan ağır vasıtalar için şehir dışı yollarda trafik yasağını 29 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde askıya alan bir kararname imzaladı. Uluslararası taşımacılık yapan araçlar için sınırlamaların askıya alınması bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.

Kararname için tıklayınız. (İtalyanca)

Kaynak: İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 20.03.2020

Kısıtlamalar
 • 17 Mart'ta İtalya Hükümeti, beyan edenin karantinaya alınmadığını belirten sertifikanın yeni bir versiyonunu yayınladı. Devlet polisi, söz konusu belgenin dijital olarak sunulamayacağını doğruladı. Belge yazdırılmalı, imzalanmalı ve polis memuruna verilmelidir. Fotokopi kabul edilmemektedir.
 • 18 Mart'ta Ulaştırma Bakanlığı yeni bir kararname yayınladı. Kararnameye göre ülkeye girenler 14 gün zorunlu karantinaya girecek. Kararname İtalya'ya teslimat yapan ya da İtalya'yı 72 saat içerisinde transit geçen sürücüler için geçerli değildir.
 • Sicilya ve Sardinya'ya yolcu taşımacılığı büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Ancak yük taşımacılığı normal seyrinde devam etmektedir.
 • Sardinya'ya taşımacılık refakatsiz olarak yapılmaktadır. Konteynerin çekiciden ayrılamadığı durumlarda sürücü gemiye binebilir.
İyileştirmeler
 • İtalyan Hükümeti 17 Mart tarihinde bir kararname yayınladı.
Buna göre:
 • 17 Mart 30 Nisan arası gümrük vergilerinin ödeme vadesi 30 Mayıs'a kadar faizsiz uzatılabilir.
 • 31 Temmuz öncesi muayene olması gereken araçlar 31 Ekim'e kadar kullanılabilir.
 • 31 Ocak 15 Nisan arası süresi biten sertifikalar, tasdikler ve izinler 16 Haziran tarihine kadar geçerlidir.
 • 17 Mart tarihinden sonrası süresi dolan kimlik belgeleri ve ehliyetler 31 Ağustos'a kadar geçerlidir.
Kaynak: İtalyan Hükümeti, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sardinya Bölgesi (IRU)


Güncelleme Tarihi: 20.03.2020

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

 • Yolcu taşımacılığı seferlerinin yapılmaması sebebiyle etkilenen ilk taşıma türüdür.
 • Kargo için kapasite düşüklüğü söz konusudur.
 • Kargo uçakları seferleri de durdurulmak istendi ancak bu karardan vazgeçildi.
 • Mevcut sorunlar; yüksek navlun, düşük kapasitedir
 • CASS ödemeleri devam ediyor. Ancak durumun devam etmesi halinde ve uçak şirketlerinin desteklenmesi halinde durum değişebilir.

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

 • Uğrak iptalleri söz konusudur.
 • Konteyner bulmak zordur. (Özellikle reefer)
 • Navlunlar yüksek, kapasite düşüktür.
 • Terminallerde sorunlar yaşanmaktadır. Hizmetler kısıtlı vardiyalarda, güvenlik önlemleri nedeniyle yavaş verilmektedir.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

 • Sürücü ve araç eksikliği sorunu yaşanmaktadır.
 • AB üyesi devletlerde kapalı sınır geçişleri bulunmaktadır.
 • Şoförler hastalığa yakalanmaktan korkmaktadır ve karantinaya alınma sebebiyle İtalya'ya sürmek istememektedir.

GÜMRÜK:
Yavaş prosedürler ve yüklerin birkaç kez gümrük kontrolü için durdurulması söz konusudur.

Maske eksikliği söz konusudur.
Yüksek navlunlar.
Alıcıların yerlerinde olmaması (kapalı olması) ve gönderenden talimat alınamaması sebebiyle teslimat yapılamıyor. Bu sebeple kargolar depolara konuyor. Depolarda yer sıkıntısı, yüksek fiyat ve hırsızlık riski vardır.

Kaynak: FEDESPEDI (link: https://www.clecat.org/media/FEDESPEDI%20Critical%20Issues%20CODIV-19.pdf)

Güncelleme tarihi: 15.03.2020

Karayolu taşımacılığı İtalya'da alınan önlemlerden etkilenmemektedir. Sınırlarda sağlık kontrolleri yapılmaktadır ve bazı durumlarda sürücülerin bir sertifika doldurması istenmektedir.

(http://www.utikad.org.tr/Images/DosyaYoneticisi/18032020sertifika.pdf )

İtalyan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan araçlar için şehir dışı yollarda trafik yasaklarını 15-22 Mart 2020 tarihleri arasında askıya alan bir kararname yayınladı. Kararname için tıklayınız.

Engellemeyi haklı çıkaracak sağlık/sıhhi sebepler bulunmadığı gerekçesi ile İtalya Avusturya'dan Brenner sınır geçişinde yük taşımacılığı faaliyetleri için normal sınır prosedürlerini tekrar yürürlüğe almasını talep etti. Söz konusu sınır geçişinde önemli tıkanıklıkların yaşandığı belirtilmektedir.

Kaynak: İtalyan Dışişleri Bakanlığı, FIAP (IRU)

Güncelleme tarihi: 13.03.2020

Taşımacılık araçlarını kullanan personelin İtalya topraklarına giriş ve çıkışını engelleyen bir düzenleme bulunmamakla beraber İtalya'ya giriş, İtalya'dan çıkış ve transit taşımacılık devam etmektedir.

Kaynak: FEDESPEDI
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72