Covid-19

İNGİLTEREDünya genelinde Koronavirüs/COVID-19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İngiltere için sınır geçişlerini ve lojistik rotaları etkileyecek en güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Koronavirüs/COVID-19 salgının ilk gününden itibaren ülkeler tarafından alınan önlemler aşağıda tarih sırasıyla yer almaktadır. Kırmızı ile belirtilen güncelleme ülke bazında yapılan en yeni güncellemedir.

Güncelleme Tarihi: 26.06.2020

İngiltere makamları tarafından İngiltere'ye girişte doldurulması gereken forma ilişkin rehber ve yönergeler yayınlanmıştır.

Türkçe rehber https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Turkish%20Passenger%20Guidance.pdf ve yönergeler https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Turkish%20Public%20Health%20Passenger%20Locator%20Form%20translation.pdf için tıklayınız.

Form çevrimiçi olarak doldurulabilmektedir. Doldurmak için tıklayınız.

Kaynak: FTA ve RHA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 17.06.2020


8 Haziran itibarı ile yeni sınır önlemleri ve İngiltere'ye varışlarda 14 gün karantinanın uygulandığı durumlar söz konusudur.

Yük taşımacılığı yapan araçların sürücüleri 14 gün karantinadan muaftır. Sürücüler İngiltere'ye seyahatlerinin işlerinin parçası olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu işverenden mektup, irsaliye veya operatör lisansı ile yapılabilir. İngiltere makamlar Ek-3'ün de kabul edildiğini belirtmektedir.

Karantinadan muaf olsalar bile sürücüler iletişim bilgilerinin ve seyahatlerinin detaylarının bulunduğu bir form doldurmak zorundadır. Form için tıklayınız. https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk Yeni yapılan güncelleme ile çoklu seyahatler için 48 saatlik süre içerisinde form doldurulabilmektedir.

Resmi rehber için tıklayınız.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 12.06.2020

İngiltere de sürücüler seyahatlerinin işlerinin bir parçası olduğunu kanıtlamak zorundadırlar. Bu işverenden bir mektup, EC International Workers Declaration, irsaliye ya da operatör lisansı ile mümkün olabilir. Ayrıca İngiltere'ye gelen herkes tarafından bir form doldurulmak zorundadır. Buna profesyonel sürücüler ve yük taşımacılığı sektöründe çalışanlar dahildir.
Sürücülerin sahip olması gereken diğer dokümanla irsaliye ve True Certified Copy of the Community Licence'tır.
İngiltere'ye girerken doldurulması gereken form İngiltere'ye varıştan 48 saat öncesine kadar gönderilememektedir.

Kaynak: RHA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 05.06.2020

8 Haziran'dan itibaren uygulanmak üzere İngiltere'de yeni sınır önlemleri alınmıştır.

•    Yük taşımacılığı yapan sürücüler İngiltere'ye varışta uygulanacak 14 günlük karantinadan muaf tutulacaktır. Sürücüler İngiltere seyahatlerinin işlerinin parçası olduğunu göstermek zorundadır. Bu, iş verenden mektup, irsaliye veya operatör lisansı ile yapılabilir. İngiltere makamları iş veren mektubu için bir taslak yayınlamış olup bu taslağın kullanımı zorunlu değildir. Taslak mektup için tıklayınız.

•    Karantinadan muaf olsalar dahi sürücüler iletişim bilgilerinin ve seyahatlerinin detaylarını içeren bir form doldurmak zorundadır. Form için tıklayınız. 

Formun “address” seçeneği isteğe bağlıdır. Sürücüler formu 48 saatten önce olmamak kaydıyla doldurabilir ve İngiltere sınırına geldiklerinde dijital ya da yazdırılmış formu göstermek zorundadırlar.

Resmi rehber için tıklayınız.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 02.06.2020

İngiltere Hükümeti'nin aldığı karar ile sürüş ve dinlenme sürelerine getirilen tolerans uygulaması 14 Haziran saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Kaynak: RHA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 25.05.2020

COVID-19 salgınının ikinci dalgasını engellemek amacıyla İngiltere'ye giriş yapan herkes 14 günlük karantinaya alınacaktır.
Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla karayolu taşımacılığı yapan personel muaftır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 22.04.2020

Altyapı Departmanı tarafından Kuzey İrlanda'da tolerans uygulamasının 31 Mayıs gece yarısına kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Geçici tolerans uygulamalarına sadece gerekli olduğunda başvurulması gerekmektedir.
Geçici tolerans uygulamaları ilaçlar, sağlık, yakıt, gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde başvurulmalıdır.
AB sürücülerine dinlenme süreleri için uygulanan tolerans uygulaması 23 Mart'tan 21 Nisan'a kadar geçerliydi.
Altyapı Departmanı tarafından yayınlanan daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 17.04.2020

21 Nisan'da sona erecek sürüş ve dinlenme sürelerine getirilen tolerans uygulamasının 31 Mayıs gece yarısına kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
İngiltere Ulaştırma Departmanı tarafından yayınlanan detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: RHA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 09.04.2020

İngiltere'de ikamet etmeyen sürücülerin İngiltere'deyken COVID-19 semptomları göstermeleri halinde ulusal makamlar aşağıdakileri önermektedir:

•    Eğer acil/klinik yardım gerekiyorsa ambülans çağırılmalıdır.
•    Resmi öneriler takip edilmelidir; kendi kendine izolasyon. Çalışanın sağlığını gözetmek taşıması firmanın sorumluluğu olup bu sebeple uygun bireysel konaklama sağlanmalıdır.
•    Yabancı uyruklular yardım için kendi elçiliklerine başvurabilirler.
•    Kapasitesine göre olağanüstü koşullar altında London Isolation Center'da konaklama mümkün olabilir.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 22.03.2020

İngiltere Ulaştırma Departmanı İngiltere, İskoçya ve Galler'de AB sürücülerinin uymaları gereken sürelere geçici ve kısıtlı tolerans getirmiştir. Uygulama detayları için tıklayınız.
Uygulama 23 Mart saat 00:01 ve 21 Nisan 23:59'a kadar geçerlidir. (5 Nisan sonrası uzatım değerlendirmeye tabidir.)
Tolerans uygulamaları aşağıdaki gibidir:

a)    Günlük sürüş sınırı 9'dan 11 saate çıkarılmıştır.
b)    Günlük dinlenme süresi gerekliliği 11'den 9 saate düşürülmüştür.
c)    56 saatlik haftalık sürüş saati limiti 60'a, ardarda iki hafta sürüş saati limiti 90'dan 96 saate çıkarılmıştır.
d)    6 günx24 saatlik çalışma sonrası haftalık dinlenme 7 günx24 saate çıkarılmıştır. İki hafta ardarda çalışma sonrası her zamanki 2 dinlenme süresi ve azaltılmış haftalık dinlenme süresi halen gerekmektedir.
e)    4.5 saat sürüş sonrası 45 dakikalık dinlenme süresi 5.5 saat sonrası 45 dakika dinlenme süresi ile değiştirilmiştir.   

Yeteri kadar dinlenebilmeleri için sürücüler a) ve d) maddelerindeki toleransları aynı anda kullanmamalıdır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan rehber için tıklayınız.

23 Mart itibarı ile yol ücretleri sonraki duyuruya kadar kaldırılmıştır. Bu uygulamaya trafik sıkışıklığı ücreti, Londra merkez ULEZ ve Londra LEZ dahildir.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 20.03.2020


Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

İngiltere Taşımacılık Departmanı tarafından COVID-19 ve yük taşımacılığı hakkında hazırlanan bilgi notu için tıklayınız.

Altyapı Departmanı 18 Mart-16 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki taşımalarda sürüş saatlerinde tolerans uygulanacağını açıkladı.
Yiyecek, yiyecek dışı kişisel bakım ve temizlik ürünleri ve farmasötiklerin,

•    Dağıtım merkezinden satış yerlerine,
•    Üretici veya tedarikçiden dağıtım merkezine,
•    Üretici veya tedarikçiden satış yerine,
•    Dağıtım merkezleri arası,
•    Hub'lardan satış yerlerine.

Doğrudan son tüketiciye yapılan taşımalar bu istisnaya girmemektedir. Sürüş saatlerine getirilen düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.

Kaynak: FTA (IRU)

Güncelleme Tarihi: 18.03.2020

Ulusal ve uluslararası taşımacılığa ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Ulaştırma Departmanı tarafından Covid-19 ve yük taşımacılığına ilişkin bir rehber hazırlanmıştır. Rehber için tıklayınız

Kaynak RHA ve FTA (IRU)
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72