Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD, BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ İLE ÜÇ SAAT GÖRÜŞTÜ

UTİKAD, BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ İLE ÜÇ SAAT GÖRÜŞTÜ

UTİKAD, BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ İLE ÜÇ SAAT GÖRÜŞTÜ09.01.2018Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, Türk lojistik sektörünün sorunlarını, çözüm önerilerini ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik görüşlerini Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ'a aktardı. 5 Ocak 2018 Cuma günü gerçekleşen ve 3 saat süren ziyaret esnasında UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ‘ordino belgesi'ni Sayın Akdağ'a ayrıntılı olarak anlattı.

Ordino belgesine getirilen tavan ücretin gerekliliğini belirten Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Serbest rekabet ortamının tam olarak oluştuğuna inanırsak ordino tavan ücretini kaldırırız" dedi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve Genel Müdür Cavit Uğur, kapsamlı ziyarette hazırlıkları süren Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği ile ilgili olarak sektörün beklentilerini de Başbakan Yardımcısı Akdağ'a sundu.

Ziyarette aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın sorumluluğunda bulunan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında Türkiye'nin Dünya Bankası 2018 İş Yapılabilirlik Raporu'ndaki yerinin yükseltilmesi konusunda lojistik sektörü ile ilgili atılması gereken adımlar da görüşüldü.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, 5 Ocak 2018 Cuma günü Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ'ı makamında ziyaret etti. 3 saat süren görüşmede ithalat taşıma süreci, ordino belgesinin işlevi ve önemi ile yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik öneriler detaylı olarak görüşüldü.

Dünya Bankası'nın 2018 İş Yapılabilirlik Raporu'nda taşımacılık ve lojistik iş süreleriyle maliyetlerinin OECD ülkeleri ortalamalarından yüksek çıkması üzerine Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ Türkiye ülke puanının bu rapor sıralamasında daha yukarı seviyelere çıkması için ithalat ve ihracatta gümrüklerde geçen sürelerle dış ticaret firmalarının karşılaştığı maliyetleri iyileştirme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

SERBEST REKABET ORTAMI OLUŞURSA TAVAN FİYAT UYGULAMASI KALKABİLİR

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener bahse konu Dünya Bankası raporunun sonuçlarının, ilgili anket senaryolarına hakim olmayan ve piyasa gerçeklerini bilmeyen birkaç firmanın yanıtlaması nedeniyle yanlış çıktığını belirterek, rapordaki ücretlerin gerçeklerle bağdaşmadığını Sayın Başbakan Yardımcısına aktardı. Eldener, "Özellikle eksik ve art niyetli bilgilerle yanlış yönlendirilen bazı oda ve birliklerle sivil toplum kuruluşları, konuyu sadece taşımacılıkta alınan ordino bedeline indirgemişti. Gümrük kanununda yer almadığı için hukuksuz olduğu iddia edilen ordino belgesinin işlevini, hukuki dayanaklarını ve uluslararası önemini sayın Başbakan Yardımcımıza detaylı olarak aktardık. İthalat sürecini adım adım izah ettik, süreçte tıkanan noktaları, maliyeti arttıran ve özellikle kamudan kaynaklanan unsurları ifade ettik" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın ordino belgesinin ne olduğunu, işlevini ve gerekliliğini gayet iyi anladığının altını çizen Eldener, “Sayın Akdağ maliyetlerin indirilmesi çalışmalarına bir yerden başlamak gerektiğini, bu nedenle ordino belgesi için bir tavan ücreti getirildiğini belirtti. Ancak serbest rekabet ortamının tam olarak oluştuğuna inanılırsa ordino tavan ücretinin kaldırılabileceğini de söyledi” diye konuştu.

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRECEK ÖNLEMLER GEREKİYOR

UTİKAD olarak ticaret kanunlarına tabi olan ve Türkiye'nin en önemli hizmet ihracatçısı sektörlerinden birisini oluşturan taşımacılık ve lojistik mesleğinin hizmet kalemlerine, serbest rekabeti önleyecek şekilde taban veya tavan ücret sınırlaması getirilmesine karşı olduklarını Sayın Başbakan Yardımcısı Akdağ'a da aktardıklarını ifade eden Eldener, “Yatırım ortamı bazı münferit olaylarda karşılaşılan yüksek ordino ücretinin veya diğer hizmet kalemlerinin tavan ücretlerle baskılanmasıyla değil, gerçekten yatırım ortamını iyileştirecek önlemlerle, kamudan kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasıyla, yüksek kira bedelleriyle özel sektöre kiralanan havalimanı, deniz limanı veya gümrüklü sahaların makul ve ekonomik düzeylerde kullanıma sunulmasıyla sağlanabilecektir” dedi.

ELDENER: “TİO YÖNETMELİĞİ İLE YENİ BİR MALİ YÜK GETİRİLMEMELİ”

Eldener, özellikle geçen haftalarda taslağı yayınlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği ile zaten ciddi bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdüren taşıma işleri organizatörlerine yönelik olarak yeniden yüksek bir belge ücreti çıkartılmasının planlandığını aktardıklarını belirterek, devletten zaten kanunlar gereği ticari faaliyetlerini yasal bir çerçevede ve kayıt altında yürüten, mevcut piyasa rekabetinden dolayı karlılık oranları çok düşmüş olan taşıma işleri organizatörlerine yeni bir mali yük getirilmemesini istediklerini belirtti. Sektörün eğitim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönündeki her çalışmaya katkıda bulunduklarını ve bunun Derneğin en önemli amaçlarından birisi olduğunu belirten Eldener "Yönetmelik, devlete yeni bir gelir kapısı yaratmayı amaçlayan ama sektörü yok edecek veya kayıt dışına itecek şekilde dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan yüksek belge ücreti getirmemeli. Ama sektörün iş yapma kalitesini artıracak her adıma biz de destek olacağız" dedi.

ANADOLU LOJİSTİK TARİHİ KİTABI ARMAĞAN EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Emre Eldener ve Cavit Uğur, UTİKAD'ın bugüne dek yayınladığı tüm kitaplara ek olarak son yayınlanan "Anadolu Lojistik Tarihi" kitabını Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ'a takdim ederek, sektöre yönelik ilgisi ve yatırım ortamını iyileştirecek destekleri için teşekkür etti.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr