Mars Lojistik “Lojistik İşletmeleri İçin Sigorta Eğitimi”

28 Şubat 2017 tarihinde UTİKAD Risk Yönetimi ve Sigorta Müdürü Pınar Kapkın tarafından verilen, Mars Lojistik Genel Merkez Binası'nda yapılan eğitime Mars Lojistiğin farklı kademelerinde çalışan 19 üst düzey yönetici katılım göstermiştir.

Eğitimde lojistik sektörünün sigorta ihtiyaçları, firmaların faaliyetleri sırasındaki tüm adımların risk yönetimi prensipleri bazında değerlendirilmesi ve bu bağlamda sigorta, hasar, risk üstlenme, tazminat ve rücu gibi aşamaların detaylı olarak incelenmesi yapılmıştır. Katılımcıların süreç içerisinde yaşamış oldukları vakalar da incelenmiştir.
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72