Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / “FIATA İSTANBUL 2014 TÜRKİYE’Yİ LOJİSTİKTE DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIYACAK”

“FIATA İSTANBUL 2014 TÜRKİYE’Yİ LOJİSTİKTE DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIYACAK”

“FIATA İSTANBUL 2014 TÜRKİYE’Yİ LOJİSTİKTE DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIYACAK”15.07.2014
“Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” mottosuyla 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve 125 ülkeden 1000’in üzerinde lojistik profesyonelinin katılacağı FIATA İstanbul 2014 Dünya Kongresi için geri sayım başladı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Türk lojistik ve taşımacılık sektörünü dünyanın gündemine taşıyacak olan kongrenin, Türkiye'nin ‘Lojistik Üs Olma Hedefi’ne ulaşması noktasında da önemli bir adım olacağını söyledi.

UTİKAD yaklaşık 12 yıl aradan sonra yeni bir FIATA Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Bu kongrenin 2002’de yapılan kongreden temel farkı neler olacak? Kongrede hangi temel konular tartışılacak?

Her yıl farklı bir ülke ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIATA Dünya Kongreleri, küresel lojistik sektörünün dizaynı ve rotasının belirlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. UTİKAD, 2002 yılında FIATA tarihinin en başarılı kongrelerinden birine imza atan bir dernek vasfıyla, 12 yıl aradan sonra hem gelişen ve büyüyen Türkiye’yi hem de o günden bu yana müthiş bir sıçrama yaparak küresel lojistik pazarındaki rolünü ve etkinliğini artıran Türk lojistik ve taşımacılık sektörünü dünya gündemine taşıyacak bir girişim olarak, 2014 Dünya Kongresi’ne yeniden ev sahipliği yapma görevini üstlendi. Kongre, 13-18 Ekim tarihleri arasında “Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” teması ile küresel lojistik pazarının üst düzey yöneticileri, temsilcileri ve karar vericilerini İstanbul’da bir araya getirecek.

Küresel lojistik sektörün tüm paydaşları FIATA İstanbul 2014 Dünya Kongresi’nde, 5 gün boyunca dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen lojistik sektörünün gelecek projeksiyonlarını tartışmak, lojistik sektöründe sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesine katkıda bulunacak çalışmalara yön vermek amacıyla sektörel ve bölgesel toplantılarda aynı masa etrafında buluşacak. Bu toplantıların yanı sıra IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto ile birlikte Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de konuşmacı olarak yer alacağı zirve ve oturumlar gerçekleştireceğiz.

FIATA Dünya Kongresi’nde bu yıl bir ilki de gerçekleştireceğiz. Kongrenin ikinci günü yani 14 Ekim’de “UTİKAD Networking Günü”  düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte, lojistik sektörünün irili ufaklı tüm oyuncuları yeni işbirliği olanakları geliştirmek ve gelecekteki partnerlerini belirlemek üzere tüm gün birebir toplantılar yapma fırsatı bulacaklar.

Bir önceki kongremizin düzenlendiği tarihe göre kıyasladığımızda, dünya lojistik sektörünün yönlendirici aktörleri arasında artık Türk lojistik sektörü de var. Bizim ilk kongreye ev sahipliği yaptığımız 2002 yılında “lojistik” kavramı Türkiye taşıma dünyası için daha çok yeni bir kavramdı. Son yıllarda büyüyen Türk ekonomisiyle beraber lojistik sektörü de önemli ivme kazandı. Doğu ile batıyı birleştiren konumunun avantajı, ulaşım altyapıları ile desteklendi. Türk lojistik sektörü de bu gelişmeleri iyi değerlendirerek hizmet artırdı, kalitesini yükseltti ve dünya lojistik sektöründeki yerini perçinledi. Artık birçok yabancı sermayeli firma ortaklık kurmak için Türkiye'deki lojistik firmalarını yakından takip ediyor. Önde gelen büyük firmalar da yabancı sermayeli ortaklıklarla şirket yapılarını güçlendiriyor ve uluslararası marka olma yolunda adımlar atıyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaptıkları yatırımlarla küresel ölçekli firmalara dönüşen şirketlerimiz, Türk lojistik ve taşımacılık sektörünü küresel arenada başarı ile temsil ediyor.

İşte, bu süreçte gerek Türkiye gerekse sektörümüz açısından yakaladığımız başarıyı ve bunun yaratacağı ivmeyi sergilemek, lojistikte sürdürülebilir büyüme için Türkiye’nin önemine dikkat çekmek, 2023 Türkiye’sinin hedeflerine katkı sağlamak noktasında FIATA İstanbul 2014’ü ülkemiz, ticaretimiz ve sektörümüz adına son derece önemli bir girişim olarak tanımlıyoruz. Böylesi önemli bir girişim için başta ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve sektörümüzün destek, katkı ve katılımlarının ortak hedeflerimizi daha ulaşılabilir kılacağına inanıyoruz.

“125 ÜLKEDEN 1000’İN ÜZERİNDE TEMSİLCİ KATILACAK”

Kongreye nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Kongre, hem yurtiçi hem de yurtdışı katılımcılarına ne tür fırsatlar ve imkânlar sunacak? Bu anlamda katılımcılara bir çağrınız var mı?

Kongremize 125 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı bekliyoruz. Şu an itibariyle 450’ye yakın kayıtlı katılımcımız var ve bu hızla artıyor. Kongreye Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Kafkaslar, Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri ve Afrika’dan çok sayıda sektör temsilcisi katılacak. FIATA İstanbul 2014, yerli ve yabancı katılımcılarına; sektörün küresel lojistik ağına ortak olma, uluslararası düzeyde yeni iş birliği fırsatları  yakalama, Türkiye’nin dış ticaretinin sürdürüldüğü ülke lojistik firmaları ile buluşma, birebir iş görüşmeleri ve iş anlaşmaları yapma, müşteri veri tabanı ile pazar payını genişletme, lojistik sektörüne yönelik perspektifleri görme, gelecekte oluşacak büyüme fırsatlarını yakalama ve rekabetçi yaklaşımla kurum vizyonunu geliştirme gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmeler açısından maksimum derecede önem taşıyan konularda fayda sağlayacak.

Başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi, Kalkınma ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar, TOBB, İTO DEİK ve diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve sektör şirketlerinin destek ve katkılarıyla gerçekleştireceğimiz kongre, sektör paydaşları kadar ihracatçı sektörlerin de yakından takip ettikleri bir organizasyon olacak. Yeni hedef pazarlara ulaşmak ya da bu pazarlardan daha fazla pay almak isteyen ihracatçı ya da ithalatçı sektörlerimiz bu kongrede, lojistik hizmetler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi alma ve yeni ulaştırma rotalarını tanıma fırsatı yakalayabilecekler. Bu açıdan ihracatçı sektörlerin ve sektör temsilcilerinin bu kongreyi yakından takip etmeleri gerektiği konusunda bir tavsiyede bulunmak isterim. Aynı şekilde lojistik ve taşımacılık sektörümüzün her ölçekteki firmalarının bu kongrede yer almalarını ve küresel pazarın temsilcileri ile bir araya gelme fırsatını değerlendirmelerini öneririm.

Bilindiği gibi Avrupa'nın öncü lojistik şirketlerinden Ekol Lojistik, kongremizi Ana Sponsor olarak desteklemektedir. Platin Sponsor olarak Arkas Lojistik, Bronz Sponsor olarak Turkish Cargo'nun katkı verdiği FIATA İstanbul 2014 Dünya Kongresi'nde, yer almak isteyen tüm sektör şirketlerimiz için sponsorluk fırsatları devam ediyor. Uluslararası alanda tanınmış sektör uzmanları ile üst düzey yöneticilerin konuşmacı olarak katılacağı toplantılar ve etkinlikler, stantlar ve diğer tanıtım imkânları ile FIATA İstanbul 2014, sektör şirketlerimizin daha uygun maliyetlerle uluslararası bir platformda kendilerini ifade etme şansı sunacak. Sektörümüz ve sektör şirketlerimizin gücünü, kabiliyetlerini ve hizmetlerini en iyi şekilde tanıtacak bir organizasyon olması açısında bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve kongremizi ilgiyle takip etmelerini öneririm.

Kongrenin de ana mottosu olan lojistikte sürdürülebilirlik ülkeler için nasıl bir anlam taşıyor? Bu anlamda kongreden nasıl mesajlar çıkmasını bekliyorsunuz?

Bugün dünyada hemen hemen her sektörde ve her alanda sürdürülebilirlik üzerinde çokça durulan konulardan biri. Ülkelerin rekabet gücü ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bu çalışmalar, lojistik ve taşımacılık sektörünün geleceği açısından da önem taşıyor. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu gelişmeleri takip etmek ve dünyadaki uygulamalara entegre etmek, sorunlarını uluslararası platformlarda dile getirmek ve lehine çözümler üretmek, sektörü küresel rekabet ortamına hazırlayacak çalışmalara öncülük etmek, yeni hedef ve pazarlara kanalize etmek, bu yönde farkındalık ve bilinç oluşturacak çalışmaları olgunlaştırmak ve en önemlisi büyüyen Türkiye'nin en genç, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek sektörünün önünü açacağına inandığımız bir gündem olması açısından "Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme" temasını kongre mottosu olarak belirledik.

Kongrede, lojistikte sürdürülebilir büyümenin dinamikleri ve ihtiyaçlarını konuşacağız. Bugün dünyada yapılan üretim birden fazla ülkede gerçekleştiriliyor. Daha sonra ayrı ayrı ülkelerde yapılan bu üretimler birleştirilip nihai üretim tamamlanıyor ve lojistiğe olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ticaretin bu yönde gelişmesiyle lojistik sektöründe de paralel bir büyümenin sağlanması gerekiyor. Önemli olan burada sadece büyümeyi sağlamak değil büyümenin de sürdürülebilirliğini oluşturmak. Lojistikle ilgili uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi gerekiyor, 3-5 yıllık projelerle değil, uzun soluklu ve rekabetçi yaklaşımı destekleyen projelerle yol almak gerekiyor. Bu nedenle gelişmeye ve büyümeye açık, uzun vadeli yapıların oluşturulmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan sürdürülebilirliğin temini ise ciddi bir biçimde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak paydalarda buluşması ve çalışmasını gerektirmektedir. Kongre, lojistikte uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin oluşturulması, hayat geçirilmesi, küresel lojistik sektörü adına kazanımları ve çıktıları açısından son derece önemli bir organizasyon olacaktır.

“LOJİSTİK ÜS OLMA HEDEFİ İÇİN DE BİR ADIM”

Kongre çalışmalarında nasıl bir aşamaya gelindi?

Dernek bünyesinde son derece detaylı ve profesyonel bir çalışma yürütüyoruz. Organizasyon komitesi olarak, yönetim kurulu üyelerimizle yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım çalışmaları başta olmak üzere kongre toplantılarının ve konuşmacılarının belirlenmesi konusunda önemli bir mesafe kaydettik. Kongremizin yapılacağı Hilton Bomonti İstanbul Otel ve Konferans Merkezi'ndeki hazırlıklar yanında kongre etkinlikleri  arasında yer alan Golf Turnuvası, açılış töreni, açılış kokteyli, Türk Gecesi, UTİKAD Networking Day, Kapanış Kokteyli, Gala Yemeği ve diğer etkinliklerin planlanması, kamu ve  sivil toplum kuruluşları ile işbirliği görüşmelerinin yapılması, stantların hazırlanması gibi konularda hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. UTİKAD'da kongre için geri sayım başladı. UTİKAD olarak,  kongrenin başarısı derneğimiz ve sektörümüz için olduğu kadar ülkemizin prestiji açısından da çok önemli. Hatta rahatlıkla söyleyebiliriz ki, FIATA İstanbul 2014’ü Türkiye'nin  “Lojistik Üs Olma Hedefi”ne ulaşma noktasında önemli bir adım olarak kabul ediyoruz.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERECEK”

FIATA İstanbul 2014’ü aynı zamanda Türkiye’nin büyüyen dış ticaret hacmi, Avrupa ve Asya arasında bir köprü olarak jeostratejik üstünlüğünün yarattığı potansiyeli açığa çıkaracak bir organizasyon olacağının altını çizen Turgut Erkeskin, şunları aktardı:  “ Makro açıdan baktığımızda, uluslararası işbirlikleri, bilgi paylaşımı, inovasyon ve sektörel gelişmeler konusunda dünya lojistik sektörünün geleceğine yön verecek olan bir kongreye hazırlanıyoruz. Bu açıdan FIATA İstanbul 2014, Türk lojistik sektöründe uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, firmalarımızın küresel lojistik ağında etkinliğini artıracak, önemli bir rekabet avantajı sağlayacak bir organizasyon olacak. Diğer yandan kongreyi ülkemizdeki ulaşım altyapısına yönelik büyük projelerin yaratacağı potansiyelin dünyaya tanıtılması ve sektörümüzü dünyaya entegre etmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Elde edilecek bu kazanımlar, UTİKAD'ın ülke ve sektör adına ne denli önemli bir misyonu üstlendiğini de açıkça gösterecektir. Bu nedenle başta üyelerimiz olmak üzere tüm sektör paydaşlarımızı kongreye destek vermeye ve katılmaya davet ediyoruz.”

UTA DERGİSİ
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr