Covid-19

15 İLDE 29 MAYIS 2020 SAAT 24.00 İLE 31 MAYIS 2020 SAAT 24.00 ARASINDA UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME15 İLDE 29 MAYIS 2020 SAAT 24.00 İLE 31 MAYIS 2020 SAAT 24.00 ARASINDA UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME29.05.2020 11:51T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından "15 İlde 29.05.2020 Saat 24.00 ile 31.05.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 29 Mayıs 2020 saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Lojistik sektörüne sağlanan muafiyetler kapsamında sürücülerin ve diğer personelin firmalarından temin edecekleri Görev Belgesi ile SGK kayıtlarını yanlarında bulundurmaları, firmanın antetli kağıdına hazırlanacak Görev Belgesi'nde personelin kimlik bilgilerinin ve firmadaki görevinin belirtilmesi gerekmektedir.

Belirtilen istisnaların;
•    İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerlerini,
•    Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeleri (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları),
•    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmaları,
•    Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanları,
•    Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanları,
•    Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanları,
•    Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanları kapsayacağı belirtilmiştir.
Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Duyuru için Tıklayınız

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72