Covid-19

TRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ GÜZERGÂH ANLAŞMASI)'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARARTRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ GÜZERGÂH ANLAŞMASI)'NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR28.05.2020 15:31
28 Mayıs 2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete'den "Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)'nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2578)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Akit Taraflar" olarak anılacak olan Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın entegre transit ve ulaştırma sisteminin sağladığı tüm faydalarını göz önünde bulundurarak, Akit Tarafların toprakları üzerinden yolcu ve yüklerin sorunsuz hareketinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini yeniden tasdik ederek, ulaştırma, gümrük ve sınır geçişlerindeki prosedürlerin kolaylaştırılmasıyla taraflar arasındaki transit trafiğin sorunsuz akışı başta olmak üzere bölge içi bağlanılabilirliği artırmayı isteyerek, Akit Tarafların çeşitli uluslararası örgütlerdeki üyelikleri ve uluslararası anlaşmalardaki katılımlarını dikkate alarak anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu kararı ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Karar için Tıklayınız
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72