Covid-19

TÜRKLİM COVID-19 EKONOMİK ETKİ ANALİZİTÜRKLİM COVID-19 EKONOMİK ETKİ ANALİZİ22.05.2020 22:17
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından "Covid-19 Ekonomik Etki Analizi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda COVID-19 salgınının Türkiye'deki liman operasyonlarına olan etkilerinin birinci elden takip edilmesi, değişimlerin somut olarak ortaya koyulması, salgından dolayı ortaya çıkan değişimlerin ve eğilimlerin tespit edilmesi, bu değişimleri ve bulguları değerlendirerek ilgili kamu ve özel sektör yöneticileri için karar alma süreçlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan çalışmanın Mart ve Nisan 2020 aylarına ait raporlarının yayınlandığı bildirilmiştir.

Raporlarda limanlara uğrak yapan gemi sayısı, elleçlenen yük miktarı, kamu idaresinin aldığı önlemler ve kısıtlamalar, gemi operasyon süreçleri, limanların hinterlandındaki taşımacılık, limanların depo ve antrepo faaliyetleri ile limanlardaki istihdam bakımından ortaya çıkan sonuçların ve etkilerin analizlerinin yer aldığı belirtilmiş olup çalışmanın düzenli olarak her ay tekrarlanacağı ve Aralık 2020'ye kadar süreceği bildirilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ve raporları ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Duyuru için Tıklayınız

Mart ayı raporu için Tıklayınız

Nisan ayı raporu için Tıklayınız
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72