Covid-19

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE UZLAŞMA SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME-REVİZE GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE UZLAŞMA SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME-REVİZE 19.05.2020 00:00
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-Uzlaşma" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 244/1 maddesinde uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacağı belirtilmiştir.

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesinde ise sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı bildirilmiştir. Ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde sürenin beş güne tamamlanacağının düzenlendiği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin olması sebebiyle uzlaşma başvuru süresinin 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ile T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Sürelerin Durması" konulu yazısını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Duyuru için Tıklayınız

"Sürelerin Durması" konulu yazısı için Tıklayınız
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72