Covid-19

16-17-18-19 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 16-17-18-19 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 13.05.2020 17:37
T.C. İstanbul Valiliği internet sitesi üzerinden İstanbul'da 16-18-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İstanbul il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı bildirilmiştir.

Lojistik sektörüne sağlanan muafiyetler kapsamında sürücülerin ve diğer personelin firmalarından temin edecekleri Görev Belgesi ile SGK kayıtlarını yanlarında bulundurmaları, firmanın antetli kağıdına hazırlanacak Görev Belgesi'nde personelin kimlik bilgilerinin ve firmadaki görevinin belirtilmesi gerekmektedir.

Belirtilen istisnaların;

•    İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerini,
•    Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeleri (Havalimanları, Limanlar, Sınır Kapıları, Gümrükler, Karayolları),
•    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmaları,
•    Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanları,
•    Soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanları,
•    Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanları,
•    Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 18 Mayıs 2020 Pazartesi ve 19 Mayıs 2020 Salı günleri 07.00-10.00 saatleri arasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ile 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanları,
•    Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanları,
•    İstanbul Havalimanına daimi giriş kartı olan kamu görevlisi ve şirket çalışanları ile gümrük müşavirleri ve gümrük personelini kapsadığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Duyuru için Tıklayınız

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72