Covid-19

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME04.05.2020 13:02
16 Nisan 2020 tarihinde TOBB ve Halk Sigorta (Ali Sertaç Canal) iş birliğinde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında online bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.

Düzenlenen seminerde "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Nedir?", "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden Kimler Faydalanabilir?" ve "Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?" sorularının cevaplarına yönelik bilgiler aktarılmıştır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası, 4 Haziran 2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu'nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. 18 Kasım 2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ'ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon TL ve altında olan kurumlara sağlanan "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası"nın kapsamı genişletilerek yıllık cirosu 125 milyon TL'ye kadar olan tüm KOBİ'ler uygulamaya dahil edilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme seminerine ilişkin notları ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Bilgilendirme seminerine ilişkin notlar için tıklayınız
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72