Covid-19

COVID-19 KAPSAMINDA YETKİ BELGELERİNDE GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEME TEDBİRLERİCOVID-19 KAPSAMINDA YETKİ BELGELERİNDE GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEME TEDBİRLERİ10.04.2020 18:52T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin uygulanması sırasında yaşanan tereddütlerin önüne geçilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen yeni bir bilgilendirme tarafımıza iletilmiş olup bu bilgilendirmeye ilişkin 2020/215  sayılı UTİKAD duyurusu yapılmıştı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı COVID-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesi teminen 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerine ilişkin yeni bir bilgilendirme yapmıştır.

Bilgilendirmede asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 1 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere durdurulacağı belirtilmiş olup sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin de durdurulacağı bildirilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Duyuru için Tıklayınız

2020/215 sayılı UTİKAD duyurusu için Tıklayınız
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72