Covid-19

İTİRAZ SÜRESİ KAÇIRILAN EK TAHAKKUK VEYA CEZA KARARLARININ KALDIRILMASI TALEBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEİTİRAZ SÜRESİ KAÇIRILAN EK TAHAKKUK VEYA CEZA KARARLARININ KALDIRILMASI TALEBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME02.04.2020 17:46
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda E-Tebligat Sistemi ile tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242/1. maddesi hükmünde belirtilen 15 günlük itiraz süresini kaçıran yükümlülerin anılan Kanunun 211/1. maddesi çerçevesinde Gümrük Yönetmeliği'nin 78 no.'lu Eki Formu'nu sunmak suretiyle ek tahakkuk ve ceza kararını kaldırma talebinde bulunduğu bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Gümrük Yönetmeliği'nin 78 no.'lu Eki Başvuru Formu sunulmak suretiyle yapılan başvuruların değerlendirmeye alınıp alınmayacağı hususuna açıklık getirilmesi adına T.C. Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden görüş istenildiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden alınan görüş yazısında maddi ve hukuki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Gümrük Kanunu'nun 242. maddesinde yer alan 15 günlük itiraz süresi geçtikten sonra gümrük vergilerinin ve para cezalarının (kesinleşmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takip işlemlerine başlanılmış olanlar dahil) geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik olarak Gümrük Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınabileceği bildirilmiştir.

Söz konusu T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruyu ve T.C. Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün görüş yazısını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Duyuru için Tıklayınız

T.C. Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün görüş yazısı için Tıklayınız
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72