Covid-19

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKGÜMRÜK YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK02.04.2020 17:051 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

•    Menşe şahadetnamesinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde mevcut olmaması ve sonradan ibraz edileceğine dair gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvurusunu beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi suretiyle beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde menşe şahadetnamesinin sonradan getirebileceği ve tahsil edilen tutarın geri verileceği,

•    Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların depolama ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve firmaların rekabet gücünün artırılması amacıyla YYS firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler kapsamı eşyanın herhangi bir izin prosedürüne bağlı kalmaksızın istiflemek suretiyle depolanabilmesi yönünde düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
Söz konusu yönetmeliği, değişiklikleri içeren yönetmeliği, karşılaştırma tablosunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü internet sitesi duyurusunu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Yönetmelik için Tıklayınız

Değişiklikleri içeren güncel yönetmelik için Tıklayınız
 
Karşılaştırma tablosu için Tıklayınız

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü duyurusu için Tıklayınız
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72