Anasayfa Bize Ulaşın Site Haritası English
  19 Ekim 2017 Perşembe
Üyelik Basvurusu

UTİKAD ASIL ÜYELİK ŞARTLARI


 

    - Taşımacılık ve lojistik alanında ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişi
        olmak

    - “UTİK - Uluslararası Taşıma İşlerine İlişkin UTİKAD Kuralları”nı mesleki
       faaliyetleri sırasında uygulamayı kabul ve taahhüt etmiş olmak; 
     

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ÜYELİK AİDATI


 

-  Üyelik başvuru formu ve tüzel kişi temsilcisinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,


-  Tüzel kişi temsilcisinin adli sicil kaydı,


-  Dernek üyeliğinde en az 2 yılını doldurmuş iki UTİKAD üyesinin referansı,


-  Firmanın kuruluş ve/veya güncel ticaret sicil gazetesi kopyası, ticaret sicil

    kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası'ndan, Sanayi Odası'ndan

    veya meslek odalarından alınacak faaliyet belgesi,


-  Firma yetkililerinin isim, unvanları ile güncel imza sirküleri,


-  Firmanın UTİKAD üyelik kararını içeren ve tüzel kişilik temsilcisini belirleyen

   Yönetim Kurulu veya ortaklar kararı veya firmanın temsil ve ilzam yetkilisi

   tarafından imzalanmış dilekçesi,


-  Varsa, taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş lisans ve yetki belgelerinin kopyaları,


-  Giriş aidatının (2.700 TL) aşağıdaki banka hesabına yatırıldığına dair dekont,


-  2017 yıllık üyelik aidatının (2.700 TL) aşağıdaki banka hesabına yatırıldığına

    dair dekont


 

 GİRİŞ VE YILLIK ÜYELİK AİDATININ YATIRILACAĞI BANKA HESABI
 
 
       UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ
       DERNEĞİ

         Vakıflar Bankası Florya Şubesi      
     
         TL IBAN No: TR08 0001 5001 5800 7296 2724 80


 

   Kayıt ve kitap ücreti olarak 190 TL’nın (KDV dahil) aşağıdaki banka hesabına

    ödenmesi rica olunur.


KAYIT VE KİTAP ÜCRETİ ÖDEMESİNİN YAPILACAĞI BANKA HESABI

 


          UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ
          DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

 Vakıflar Bankası Florya Şubesi      


 TL IBAN No: TR49 0001 5001 5800 7296 2715 48Üyelik şartlarını yerine getiren adayların belgeleri incelendikten sonra, 15 günlük askı süresini takip  

eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyelik başvuruları UTİKAD Yönetim Kurulu tarafından   

incelenerek karara bağlanacaktır.

 
Anasayfa Bize Ulaşın Site Haritası English
Tüm hakları saklıdır. © 2007 UTİKAD