UN Global Compact

UTİKAD, lojistik sektörünün geleceğine yönelik yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 13 Şubat 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olmuştur.

Global Compact Küresel ağına katılan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından 2 yılda bir sorumluluk bildirim raporu yayınlanması sürecine istinaden, ilk kez 2017 yılında UTİKAD Sorumluluk Bildirim Raporu yayınlanmıştır.

Sorumluluk Bildirimi Raporu ile geçen 2 yıllık süreçte, Global Compact'ın 10 ilkesi doğrultusunda İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularında üstlenilen sorumluluklar kamuoyuna sunulmuştur.

UTİKAD Temsilcileri, Global Compact Türkiye bünyesindeki Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışma Grubu'na üye olarak çalışmalara katkı sağlamaktadır.

UTİKAD Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirim Raporu 2017 için tıklayınız
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72