Denizyolu

SAFİPORT DERİNCE, İNTERMODAL LOJİSTİK MERKEZİ KURUYORSAFİPORT DERİNCE, İNTERMODAL LOJİSTİK MERKEZİ KURUYOR

Limancılık hizmetlerini, kara ve deniz yolunun yanı sıra demiryolunu da aktif şekilde kullanarak tüm taşıma alanlarında hizmet veren Safiport Derince, intermodal lojistik merkezi kuruyor.

Bünyesinde, demiryolu terminalı bulunan ender limanlardan biri olan Safiport Derince, deniz-kara-demiryolu arasında bir taşımacılık imkânı ortaya çıkarıyor.

Yeniden yapılandırma çalışmaları ile birlikte ray hattının rıhtıma kadar getirildiği tek liman olan Derince Limanı, genelde limanlarda deniz ve kara arasında gerçekleşen yük elleçlemelerinde üçüncü ayak olan demiryoluna da ekliyor. Böylece Uzakdoğu'dan Avrupa ve Afrika'ya kadar bütünleşik hizmet verecek bir organizasyonu gerçekleştirmiş oluyor.

DAHA FAZLA BİR PAY ALABİLİRİZ

Limancılığın gelişmesinin yanında yeni hükümet politikaları ile Türkiye’de demiryolunun uluslararası ve bölgesel çapta öneminin artacağını vurgulayan Safiport Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Türkiye'nin, Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacağını kaydetti. Hakan Safi konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti.

Hakan Safi, açıklanan hedeflere ulaşılabilinmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

“Kalkınma Bakanlığı’nın 10. Kalkınma Planı’nda da açıklandığı üzere Türkiye’nin lojistik konumunun güçlendirilmesi, dünya ile rekabet edebilir hale gelebilmesinin hedeflendiğini biliyoruz. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki kanun kapsamında TCDD şebekesinin özel taşıyıcılara açılacağı ve demiryolu taşımacılığında serbestleşmenin sağlanacağı da açıklandı. Elbette bu hedeflere ulaşmak; lojistikteki maliyetleri düşürmek, taşımacılıktaki ulaşım süresini kısaltmak ve intermodal taşımacılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak ile mümkün olacak. Bu nedenle kalkınma planında da yer aldığı gibi demiryolu taşımacılığını güçlendirmek istiyoruz. Zaten limanımız bunun için her türlü donanıma ve özelliğe sahip bir liman. Biz de bu perspektiften bakarak lojistik ve demiryolu yatırımlarımıza ağırlık veriyor ve Safiport Derince olarak intermodal lojistik merkezimizi kuruyoruz.”

1 MİLYON TON BAĞLANTI YAPILDI

Safiport Derince’de demiryolu üzerinden gelecek 4 milyon ton yük hedeflediklerini belirten Hakan Safi, 2019 yılının sonuna kadar 1 milyon ton bağlantı yapıldığını da açıkladı. Safi, 2016 yılının ikinci çeyreğinde demiryolu üzerindeki yüklerin elleçlenebileceğini , 2017 yılının ortalarında ise demiryolu üzerindeki yükler için otomatik istifleme vinçlerinin (RMG) limanda hazır olacağını ekledi.

Bu vinçler sayesinde 8 ray hattı, 2 kara hattı aynı anda elleçlenebilecek. Türkiye’de ilk olacak RMG (Rail Mounted Gantry Crane) adlı vinçler sayesinde taşımacılıkta hız kazanıp zamandan tasarruf edilecek.

Kaynak: ulasimonline.com

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72